Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Transfer wiedzy jako jeden z trzech kluczowych procesów wiedzowych - Katarzyna Grunwald Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Transfer wiedzy jako jeden z trzech kluczowych procesów wiedzowych - Katarzyna Grunwald

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Katarzyna Grunwald

Tytuł: TRANSFER WIEDZY JAKO JEDEN Z TRZECH KLUCZOWYCH PROCESÓW WIEDZY

Słowa kluczowe: transfer wiedzy, zarządzanie wiedzą, dzielenie się wiedzą

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autorakatarzyna.grunwald@gmail.com

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie fundamentalnej roli Transferu Wiedzy (KT) jako jednego z kluczowych procesów wiedzowych, które zachodzą we współczesnych organizacjach. Wskazano trzy takie procesy: transfer, generowanie i wykorzystanie wiedzy. Procesy te przebiegają niezależnie od tego czy się nimi zarządza czy nie, jednakże sterowanie nimi uważa się za ogromnie istotne dla efektywności i konkurencyjności organizacji. Opisano też kontinuum dane-informacja-wiedza jako istotny czynnik dla różnicowania transferu wiedzy. Ponadto zostały omówione korzyści i zagrożenia zarządzania Transferem Wiedzy.

Authors: Grunwald Katarzyna, Ph.D

Title: KNOWLEDGE TRANSFER AS ONE OF THREE KEY KNOWLEDGE PROCESSES (Transfer wiedzy jako jeden z trzech kluczowych procesów wiedzy.)

Keywords: knowledge transfer, knowledge sharing, knowledge management

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: katarzyna.grunwald@gmail.com

Abstract: The aim of this article is to present the crucial role of Knowledge Transfer (KT) among key knowledge processes that take place in contemporary organizations. There can be indicated three processes of that kind: transfer, creation and application. They occur regardless of weather they are managed or not, yet their management is considered vital for organizational effectiveness and competitiveness. The nature of Data-Information-Knowledge continuum is also described as a vital factor for KT differentiation. Moreover the advantages and risks of managing the KT have been discussed.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00