Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Potencjalne innowacyjne sieci współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego ... - Andrzej Poszewiecki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Potencjalne innowacyjne sieci współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego ... - Andrzej Poszewiecki

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Andrzej Poszewiecki

Tytuł: POTENCJALNE INNOWACJE SIECI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE MORZA BAŁTYCKIEGO – W OPARCIU O HIERARCHICZNĄ ANALIZĘ SKUPIEŃ

Słowa kluczowe: innowacje, region bałtycki

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Andrzej Poszewiecki, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Makroekonomii, Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

E-mail autoraposzewiecki@panda.bg.univ.gda.pl

Streszczenie: Region Bałtycki to obszar o ogromnym potencjale, który jednak ciągle nie może w oczekiwany sposób rozwinąć współpracy wewnętrznej. Celem artykułu jest określenie pozycji konkurencyjnej poszczególnych regionów położonych nad Morzem Bałtyckim oraz- posługując się hierarchiczną analizą skupień- wskazanie na możliwe do rozwijania sieci współpracy regionalnej.

Author: Poszewiecki Andrzej I., PhD

Title: POTENTIAL INNOVATIVE NETWORKS IN THE BALTIC SEA REGION – BASED ON A HIERARCHICAL CLUSTER ANALYSIS (Potencjalne innowacyjne sieci współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego - w oparciu o hierarchiczną analizę skupień).

Keywords: rmb, yuan, China, currency policy, foreign reserves, international monetary system, exchange rate

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Andrzej Poszewiecki, Wydzial Ekonomiczny Uniwersytetu Gdanskiego, Katedra Makroekonomii, Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

E-mailposzewiecki@panda.bg.univ.gda.pl

Abstract: The Baltic Sea Region is an area with huge potential but it still can not develop as expected internal cooperation. This article aim is to determine the competitive position of the regions bordering the Baltic Sea and- by using hierarchical cluster analysis- to identify networks of regional cooperation possible to develop.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00