Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Powiązania klastrowe w procesie gospodarczego rozwoju Polski - Dawid Szostek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Powiązania klastrowe w procesie gospodarczego rozwoju Polski - Dawid Szostek

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Dawid J. Szostek

Tytuł: POWIĄZANIA KLASTROWE W PROCESIE GOSPODARCZEGO ROZWOJU POLSKI

Słowa kluczowe: klastering, grona, sieci, rozwój gospodarczy

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

E-mail autoradawid.jan.szostek@gmail.com

Streszczenie: Klaster to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw i instytucji powiązanych siecią zależności, bardzo często o charakterze nieformalnym, która, dzięki skupieniu szczególnych zasobów, może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną. Dzięki klastrowi, przedsiębiorstwa osiągają efekt synergii, a tym samym znacznie większe rezultaty niż wówczas, gdyby miały funkcjonować samodzielnie. Jest to możliwe dzięki wielu zaletom tego typu powiązań, wśród których wskazać należy na takie, jak: mniejsza biurokracja, większe środki na inwestycje, intensywniejsza działalność innowacyjna czy choćby większe możliwości pozyskiwania dotacji w ramach funduszy strukturalnych UE. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na próbie przedsiębiorstw z regionu tzw. Polski Wschodniej. Wyniki pozwalają spojrzeć z optymizmem w przyszłość, jako że wiele z tych podmiotów dostrzega coraz częściej korzyści, możliwe do osiągnięcia we współpracy z innymi, często konkurencyjnymi podmiotami.

Author: Szostek Dawid J.

Title: CLUSTERING IN THE ECONIMIC DEVELOPMENT OF POLAND (Powiązania klastrowe w procesie gospodarczego rozwoju Polski)

Keywords: clustering, clusters, nets, economic development

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland

E-maildawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: Cluster is a group of spatially concentrated enterprises and institutions linked by a net of interrelations that are very often informal. The aim of the cluster is to use concentrated resources to reach permanent competitive advantage. In a cluster enterprises can reach  synergy effect and better results than alone. It is possible thanks to many advantages of clusters such as: less bureaucracy, more investments, more innovations and the possibility to get grants from the EU. In the article the author presents the figures from desk research conducted on enterprises located in the east of Poland.  The figures let us look ahead with optimism, because a large number of these enterprises see advantages in creating clusters.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00