Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Pracoholizm i zachowania pokrewne - Małgorzata Grabus Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Pracoholizm i zachowania pokrewne - Małgorzata Grabus

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Małgorzata Grabus

Tytuł: PRACOHOLOZM I ZACHOWANIA POKREWNE

Słowa kluczowe: pracoholizm, przeciążenie pracą, praca nadmiarowa

Dyscyplina: NAUKI SPOŁECZNE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata Grabus, Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 35, 81- 859 Sopot

E-mail autoram.grabus@wp.pl

Streszczenie: Pracoholizm jest pojęciem coraz powszechniejszym. Wyszedł poza gabinety terapeutów i wąski krąg osób odczuwających negatywne jego konsekwencje. Artykuł przedstawia zjawisko pracoholizmu z punktu widzenia organizacji, rozpatrywane jako jeden z możliwych rodzajów pracy długotrwałej. Prezentuje typologię zachowań organizacyjnych pokrewnych pracoholizmowi, związanych z pracą nadmiarową. Typologia pozwala na różnicowanie pracoholików od innych osób o podobnym wzorze zachowań.

Author: Grabus Małgorzata, PhD

Title: WORKAHOLISM AND BEHAVIOURS RELATED (Pracoholizm i zachowania pokrewne)

Keywords: workaholism, overwork, excess work

Discipline: SOCIAL SCIENCES

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Malgorzata Grabus, Wyzsza Szkola Finansow i Administracji w Gdansku, ul. Jana z Kolna 35, 81- 859 Sopot, Poland

E-mailm.grabus@wp.pl

Abstract: Workaholism became a universal notion. It extended beyond studies of psychotherapists and the narrow circle of people feeling its negative consequences. 
The article is describing the occurrence of workaholism from a point of view of organization, considered as one of possible types of the long-term work. It presents the typology of organizational behaviours related to workaholism, associated with an excess work. The typology allows for diversifying workaholics from other people who show similar patterns of behaviour.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00