Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Proces harmonizacji podatków w Unii Europejskiej - Krystian Zawadzki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Proces harmonizacji podatków w Unii Europejskiej - Krystian Zawadzki

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny


Autor: dr inż. Krystian M. Zawadzki

Tytuł: PROCES HARMONIZACJI PODATKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

Słowa kluczowe: system podatkowy, harmonizacja podatków, podatki pośrednie, podatki bezpośrednie

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Krystian M. Zawadzki, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

E-mail autorakza@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Harmonizacja podatków jest jednym z elementów procesu integracyjnego realizowanego w ramach Unii Europejskiej. Wśród argumentów przemawiających za ujednoliceniem podatków wskazuje się m.in. uproszczenie ewidencji podatkowej i efektywniejsze funkcjonowanie wspólnego rynku wewnętrznego dzięki neutralizacji podatków w obszarze wymiany handlowej i przepływu kapitału. Praktyka pokazuje jednak, iż harmonizacja podatków jest budzącym wiele emocji, niezwykle skomplikowanym procesem. Dotychczasowe próby ujednolicenia podatków napotkały na opór ze strony poszczególnych państw członkowskich, jako wyraz niechęci do utraty suwerenności w sferze polityki podatkowej. W niniejszym artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy na obszarze Unii Europejskiej w ogóle możliwa jest harmonizacja podatków w pełnym tego słowa znaczeniu. Analizie poddane zostają przy tym dotychczas podjęte działania w sferze harmonizacji i ich wpływ na efektywne funkcjonowanie jednolitego, wewnętrznego rynku.

Author: Zawadzki Krystian M., PhD

Title: TAXES HARMONIZATION PROCESS IN THE EUROPEAN UNION (Proces harmonizacji podatków w Unii Europejskiej)

Keywords: labour costs, salary, employee, employment, labour market

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Krystian M. Zawadzki, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Finansow, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk, Poland

E-mailkza@zie.pg.gda.pl

Abstract: Taxes harmonization is one of the elements of the ongoing integration process within the European Union. Among the arguments for the harmonization of taxes, among other things, some indicates simplification of the tax records and more effective functioning of the internal market by the neutralization of taxes in the trade and capital flow area. However, practice shows that taxes harmonization is arousing a lot of excitement, and extremely complicated process. To date attempts to harmonize taxes have encountered resistance from the Member States, as an expression of hostility to the loss of sovereignty in the tax policy sphere. In this article the author attempts to answer the question whether taxes harmonization in the European Union is possible at all. It analyzes actions taken so far in the area of harmonization and their impact on the effective functioning of the uniform internal market.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00