Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa a system ERP - Anna Lenart Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa a system ERP - Anna Lenart

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Anna Lenart

Tytuł: ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA A SYSTEM ERP

Słowa kluczowe: system ERP, system EAM, system ALM, zarządzanie majątkiem

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anna Lenart, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

E-mail autora: anna.lenart@ug.edu.pl

Streszczenie: Podstawą funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa jest jego majątek trwały. Do majątku trwałego przedsiębiorstwa zalicza się zasoby informatyczne (np. zespoły komputerowe i licencje na oprogramowanie). Podstawowe funkcje z zakresu zarządzania majątkiem trwałym dostępne są systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning – ERP). Bardziej zaawansowane rozwiązania określane są przez producentów jako systemy zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management – EAM) lub systemy zarządzania cyklem życia majątku (Asset Lifecycle Management). W dobie kryzysu przedsiębiorstwa powinny lepiej zarządzać zasobami informatycznymi i dążyć do obniżenia kosztów posiadania zasobów IT. Celem artykułu jest ukazanie możliwości i korzyści z zastosowania systemu zarządzania cyklem życia majątku jako rozszerzenia systemu ERP na przykładzie zarządzania zasobami informatycznymi przedsiębiorstwa.

Authors: Lenart Anna, PhD

Title: ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT AND ERP SYSTEM (Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa a system ERP)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.13, number: 3(44), pages: 41–54

Keywords: ERP system, EAM system, ALM system, asset management

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Anna Lenart, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej, ul.Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: anna.lenart@ug.edu.pl

Abstract: The asset is a basis of functioning and development of an enterprise. The components of enterprise asset are IT asset (e.g. hardware and licences on software). Basic functions of asset management are accessible in Enterprise Resource Planning (ERP) system. More advanced solutions are defined as Enterprise Asset Management (EAM) system or Asset Lifecycle Management (ALM) system. In the day of crisis enterprises should better manage and lower total cost of ownership (TCO) of their IT asset. The aim of the article is to present possibilities and advantages of Asset Lifecycle Management (ALM) system usage as the add-ins of ERP system on the example of IT asset management.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00