Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Matematyczne modele połączeń przedsiębiorstw uwzględniające czynniki menedżerskie - Leszek Czerwonka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Matematyczne modele połączeń przedsiębiorstw uwzględniające czynniki menedżerskie - Leszek Czerwonka

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Czerwonka

Tytuł: MATEMATYCZNE MODELE POŁĄCZEŃ PRZEDSIĘBIORSTW UWZGLĘDNIAJĄCE CZYNNIKI MENEDŻERSKIE

Słowa kluczowe: fuzje, przejęcia (G34), struktura rynku, strategie przedsiębiorstw i funkcjonowanie rynku (L1), modele poziomych fuzji egzogenicznych, modele poziomych fuzji endogenicznych

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119-121, 81-824 Sopot

E-mail autoraleszczer@panda.bg.univ.gda.pl

Streszczenie: W artykule zaprezentowano modele fuzji poziomych rozszerzone o czynniki menedżerskie. Modele te należą do klasy modeli egzogenicznych lub endogenicznych, jednak ze względu na wagę problemu zostały omówione jako osobna kategoria. Analiza przedstawionych modeli wskazuje, że opłacalność połączeń nie musi zależeć od charakterystyki rynku lub przedsiębiorstwa, a może zależeć od decyzji menedżerów. Postawa menedżerów, przejawiająca się brakiem zaangażowania w pracę lub niechęcią do współpracy z innymi menedżerami, może powodować pogorszenie efektywności przedsiębiorstwa i nieopłacalność fuzji.

Author: Czerwonka Leszek, PhD

Title: MATHEMATICAL MODELS OF MERGERS TAKING INTO ACCOUNT MANAGEMENT FACTORS (Matematyczne modele połączeń przedsiębiorstw uwzględniające czynniki menedżerskie)

Keywords: mergers, acquisitions (G34), market structure, firm strategy and market performance (L1), models of exogenous mergers, models of endogenous mergers

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119-121, 81-824 Sopot, Poland

E-mailleszczer@panda.bg.univ.gda.pl

Abstract: This article presents models of horizontal mergers extended with management factors. The paper contains an analysis of mathematical models of mergers irrespective of exogenous and endogenous mergers division. The analysis shows that even when a merger may be potentially more efficient, managers in a merged firm do not necessarily want this to happen. The problems due to a lack of trust can even offset the possible synergies thereby making a merged firm less efficient.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00