Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF]  Wykorzystanie postaci animowanych w przekazie reklamowym - Michał Makowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wykorzystanie postaci animowanych w przekazie reklamowym - Michał Makowski

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Michał Makowski

Tytuł: WYKORZYSTANIE POSTACI ANIMOWANYCH W PRZEKAZIE REKLAMOWYM

Słowa kluczowe: reklama, przekaz reklamowy, komunikacja marketingowa

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Makowski, Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Zarządzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

E-mail autoramakowm@wp.pl

Streszczenie: Fikcyjne, animowane postacie występują w przekazach reklamowym znacznie częściej niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Głównym powodem popularności tego typu produkcji reklamowych jest znaczący postęp techniczno-technologiczny ułatwiający pracę kreatywnych grafików i twórców animacji. Objaśniając znaczenie wykorzystywania animowanych bohaterów w reklamie posłużono się licznymi przykładami emisji filmów w polskiej telewizji. Jako źródło inspiracji dla kreatywnych twórców reklamy w opracowaniu przedstawiono również zyskującą na popularności technikę manga, w konwencji której w Japonii przygotowuje się liczne animowane filmy reklamowe. W tym kontekście autor zaproponował również wprowadzenie dwóch nowych pojęć - „mangavertising” oraz „animevertising”.

Author: Makowski Michał, PhD

Title: THE USEAGE OF ANIMATED CHARAKTERS IN ADVERTISEMENT (Wykorzystanie postaci animowanych w przekazie reklamowym)

Keywords: advertisement, commercial transmission, marketing communication

Discipline: ECONOMY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Michał Makowski, Powislanska Szkola Wyzsza, Wydzial Zarzadzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, Poland

E-mailmakowm@wp.pl

Abstract: Fictitious, animated characters appear in commercial transmission much more frequently than just a few years ago. The main reason for the popularity of this type of advertising production is significant technical and technological development that facilitates the work of creative graphic designers and animators. To explain the importance of the cartoon characters’ usage in advertising the author used numerous examples of films emitted in Polish television. As a source of inspiration for creative advertisers the article presents also manga, a popularity gaining technique, in which there are prepared a number of animated advertising films in Japan. In this context, the author also proposed the introduction of two new concepts – “mangavertising” and “animevertising”.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00