Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Instytucje „mikrokredytowe” w dawnej Polsce - Janusz Ossowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Instytucje „mikrokredytowe” w dawnej Polsce - Janusz Ossowski

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Janusz Ossowski

Tytuł: INSTYTUCJE „MIKROKREDYTOWE” W DAWNEJ POLSCE

Słowa kluczowe: historia gospodarcza, mikrokredyt, mikrooszczędności, kasy oszczędności, spółdzielczość finansowa

Dyscyplina: HISTORIA GOSPODARCZA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Janusz Ossowski, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot

E-mail autorajanusz.ossowski@skok.pl

Streszczenie: Instytucje mikrokredytowe nie są „wynalazkiem” XX i XXI wieku. Idea mikrofinansowania, zwłaszcza jeśli chodzi o mikropożyczki i mikrooszczędności, jest bardzo stara. Wyrażała się – w całej Europie, także w Polsce – początkowo w formach organizacyjnych o typowo religijnym i dobroczynnym charakterze, by z czasem osiągnąć postać nowoczesnych instytucji samopomocy finansowej. Artykuł pokazuje niektóre organizacje funkcjonujące w Polsce (od XV w. do I poł. XX w.), które świadczyły usługi mikrokredytowe dla ubogiej ludności i drobnych przedsiębiorców: kasy ubogich działające przy cechach, banki pobożne, pieniężne kasy wiejskie, instytucje spółdzielcze i kasy oszczędności. Wskazano przy tym na podobieństwa łączące tamte formy pomocy finansowej i organizacji kredytu ze współczesnymi typami instytucji mikrofinansowania.

Author: Janusz Ossowski

Title: “MICRO-CREDIT” INSTITUTIONS IN THE OLD POLAND (Instytucje “mikrokredytowe” w dawnej Polsce)

Keywords: economic history, micro-credit, mikro-savings, savings association, financial cooperative movement

Discipline: ECONOMIC HISTORY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Janusz Ossowski, Fundacja na rzecz Polskich Zwiazkow Kredytowych, ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Poland

E-mailjanusz.ossowski@skok.pl

Abstract: Micro-credit institutions were not invented in XX or XXI century. The idea of microfinance, particularly with regard to micro-credit and mikro-savings, is very old. It expressed itself - across Europe, including Poland - initially in the typically religious and benevolent organizational forms, but it gradually achieved character of modern self-help financial institutions. The article shows some of the organizations operating in Poland (from XV century to the first half of XX century), which provided micro-credit services for poor people and small businesses: funds for indigent within guilds, pious banks, monetary rural funds, cooperative institutions and savings associations. The author indicated the similarities between those kinds of financial and credit organizations with modern types of microfinance institutions.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00