Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Polska inicjatywa prawodawcza na arenie Unii Europejskiej ... - Jerzy Jankowski, Ewa Derc, Piotr Pałka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Polska inicjatywa prawodawcza na arenie Unii Europejskiej ... - Jerzy Jankowski, Ewa Derc, Piotr Pałka

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Jerzy Jankowski, Ewa Derc, Piotr Pałka

Tytuł: Polska inicjatywa prawodawcza na arenie Unii Europejskiej – projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego

Słowa kluczowe: spółdzielnia, przedsiębiorstwo, inicjatywa, unia, Europa, projekt, rozporządzenie

Dyscyplina: PRAWO

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jerzy Jankowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Władysława IV 22, 81–743 Sopot

E-mail autorów: Jerzy Jankowski – zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Ewa Derc – ewaderc@gmail.com

Piotr Pałka – piotr_palka@vp.pl

Streszczenie: Krajowa Rada Spółdzielcza, mając na uwadze przyszłość spółdzielczości w Unii Europejskiej, tym samym troszcząc się o jej rozwój w Polsce, jako członka Unii Europejskiej, opracowała projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego oraz planuje zainicjowanie procedury europejskiej inicjatywy obywatelskiej celem przyjęcia w poczet prawa unijnego rzeczonego projektu. Projekt stanowi równocześnie odpowiedź na wydaną w dniu 3 kwietnia 2014 r. uchwałę Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, która podkreśliła istnienie rozbieżności między treściami rewizji ustaw spółdzielczych wprowadzanych przez poszczególne kraje Unii, a Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi wypracowanymi przez dekady istnienia spółdzielni i stanowiącymi podstawę ich bytności oraz definiującymi charakterystykę spółdzielni.

Authors: Jankowski Jerzy, PhD; Derc Ewa, Pałka Piotr

Title: Polish legislative initiative in the arena of the European Union – a project of the European Union Council's resolution on the European model of cooperative enterprise

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 3 (64), pages: 185–188

Keywords: cooperative, enterprise, initiative, union, Europe, project, resolution

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jerzy Jankowski, Spoldzielczy Instytut Naukowy, Wladysława IV 22, 81–743 Sopot, Poland

E-mail: Jerzy Jankowski – zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Ewa Derc – ewaderc@gmail.com

Piotr Pałka – piotr_palka@vp.pl

Abstract: The National Cooperative Council, bearing in mind the future of cooperatives in the European Union, and thinking of its development in Poland, as a member of the European Union, has developed a proposal for a resolution of the European Union Council on the European model of cooperative enterprises, and plans to initiate the procedure for European citizens' initiative for the adoption of that proposal into EU law. The project is simultaneously a response to the Resolution of the International Cooperative Alliance issued on 3 April 2014, which highlighted the discrepancies between the content of cooperative laws' revisions introduced by individual EU countries and the International Cooperative Rules developed during the decades of existence of cooperatives and providing a foundation for their being and defining characteristics of cooperatives.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00