Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Efekty sezonowe na rynkach akcji - Eryk Łon Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Efekty sezonowe na rynkach akcji - Eryk Łon

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Eryk Łon

Tytuł: Efekty sezonowe na rynkach akcji

Słowa kluczowe: rynek akcji, efekt stycznia, barometr stycznia

Dyscyplina: FINANSE

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eryk Łon, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych, al. Niepodległości 10, 61–875 Poznań

E-mail autora: e.lon@interia.pl

Streszczenie: W artykule badano występowanie efektów sezonowych na rynkach akcji. Zaobserwowano następujące efekty kalendarzowe: dwóch podokresów roku, efekt stycznia oraz barometr stycznia. Hossa na rynkach akcji występuje w okresie od listopada danego roku do końca kwietnia roku następnego. Bessa występuje w okresie od maja do października danego roku. Prawidłowości te występują na wszystkich badanych rynkach akcji. Zaobserwowano efekt stycznia, barometr stycznia na rynkach dojrzałych i polskim rynku akcji. Szczególnie silnie efekty te działają na przykładzie indeksu giełdowego sWIG80.

Author: professor Łon Eryk

Title: Seasonal effects on stock markets

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 3 (64), pages: 69–77

Keywords: stock market, the January effect, January Barometer

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Eryk Łon, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydzial Ekonomii, Katedra Finansow Publicznych, al. Niepodleglosci 10, 61–875 Poznan, Poland

E-mail: e.lon@interia.pl

Abstract: The article evaluates seasonal effects on stock markets. The following calendar effects have been observed: of the two sub-periods of the year, the January effect and the January Barometer. Bull market in the stock markets occurs in the period from November of a given year to the end of April of a following year. Bear market occurs in the period from May to October of each year. These characteristics are present in all stock markets. The January effect and January Barometer were observed in developed markets and Polish stock market. The operation of these effects is particularly strongly noticeable on the example of the index sWIG80.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00