Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kierunki rozwoju teorii portfela inwestycyjnego - Elżbieta Ostrowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kierunki rozwoju teorii portfela inwestycyjnego - Elżbieta Ostrowska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Tytuł: Kierunki rozwoju teorii portfela inwestycyjnego

Słowa kluczowe: portfel klasyczny, skoncentrowany, behawioralny, alternatywny, zrównoważony; subportfel finansowy i alternatywny; funkcje subportfeli

Dyscyplina: FINANSE

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości, ul. Armii Krajowej 101, 80–824 Sopot

E-mail autora: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie głównych nurtów rozwoju teorii portfela inwestycyjnego zdeterminowanych różnymi ważnymi wydarzeniami na rynkach finansowych (kryzysami). Wśród nich należy wymienić różne podejścia do portfela, a mianowicie: klasyczne, fundamentalne (w tym koncepcję portfela skoncentrowanego), behawioralne, a także alternatywne (aktywa niefinansowe). Wobec tego istotne znaczenie ma koncepcja zrównoważonego portfela inwestycyjnego.

Author: professor Ostrowska Elżbieta

Title: Directions of development of the theory of investment portfolio

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 3 (64), pages: 63–68

Keywords: classical, focused, behavioral, alternative, sustainable portfolio; financial and alternative subportfolio; functions of sub-portfolios

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci, ul. Armii Krajowej 101, 80–824 Sopot, Poland

E-mail: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Abstract: The aim of this article is to identify the main trends in development of the theory of investment portfolio determined by various important events in the financial markets (crisis). These include various approaches to the portfolio, namely: classical, fundamental (including the concept of concentrated portfolio), behavioral, and alternative (non-financial assets). Therefore, the essential concept is a balanced investment portfolio.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00