Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Werbalne i niewerbalne zachowania w procesie akwizycji - Michał Makowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Werbalne i niewerbalne zachowania w procesie akwizycji - Michał Makowski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Michał Makowski

Tytuł: Werbalne i niewerbalne zachowania w procesie akwizycji

Słowa kluczowe: akwizycja, promocja, komunikacja marketingowa, sprzedaż osobista

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Makowski, Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Zarządzania, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

E-mail autora: makowm@wp.pl

Streszczenie: Proces akwizycji związany jest z działalnością komunikacyjną organizacji na rynku w celu zbudowania zindywidualizowanej i spersonifikowanej relacji, której efektem jest możliwość bezpośredniego i osobistego promowania oferty przedsiębiorstwa, udzielania bieżących wyjaśnień oraz demonstrowania walorów produktu. W wielu przypadkach akwizycja jest mylnie utożsamiana wyłącznie z osobistą sprzedażą. W konsekwencji realizowanych działań akwizycyjnych lansujących ofertę powinno dojść do zawarcia transakcji handlowej, co świadczyłoby o skuteczności zachowań werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacyjnym akwizytorów. W opracowaniu przedstawiono istotę akwizycji, omówiono specyficzne elementy związane z werbalną i niewerbalną komunikacją, a także wskazano zasadnicze przyczyny negatywnych opinii i emocji narastających wokół tego typu aktywności promocyjnej.

Author: Makowski Michał, PhD

Title: Verbal and nonverbal behaviors in the canvassing process

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 3 (64), pages: 87–99

Keywords: canvassing, promotion, marketing communication, personal sales

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Michał Makowski, Powislanska Szkola Wyzsza, Wydzial Zarzadzania, ul. 11 Listopada 29, 82–500 Kwidzyn, Poland

E-mail: makowm@wp.pl

Abstract: The process of canvasing is connected with organization's communication activities in the market in order to build individual and personalized relationships, the effect of which is the possibility of direct and personal promotion of the company's offer, the provision of ongoing explanation, and demonstration of qualities of the product. In many cases, the canvassing is wrongly identified only with personal sales. Canvassing activities promoting the offer, should consequently come to the conclusion of a business deal, which would indicate the effectiveness of salesmen' verbal and nonverbal behavior in the communication process. The article presents the essence of canvassing, discusses specific elements associated with verbal and nonverbal communication, and defines the main causes of the negative reviews and excitement growing around this type of promotional activity.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00