Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wymiana barterowa w XXI wieku - Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wymiana barterowa w XXI wieku - Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Agnieszka A. Łukasiewicz-Kamińska

Tytuł: Wymiana barterowa w XXI wieku

Słowa kluczowe: barter klasyczny, barter wielostronny, platforma wymiany barterowej, waluta wirtualna (alternatywna)

Dyscyplina: EKONOMIA

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa, budynek 23, pok. 228

E-mail autora: alukasiewicz@gb.pl

Streszczenie: Barter to najstarszy system ekonomiczny. Bezpośrednia wymiana barterowa towar za towar, zwana również barterem klasycznym, funkcjonowała przed wymyśleniem pieniądza. Pierwsze systemy barterowe zostały powołane do życia jako narzędzie ekonomiczne, służące do walki z kryzysem gospodarczym. Współczesne platformy barterowe działają w oparciu o podobne zasady, jednak korzystają z wiedzy i doświadczeń oraz innowacji komunikacyjno-technologicznych. Systemy barterowe z XX wieku stanowiły odpowiedź na kryzysy gospodarcze i deficyt pieniędzy w gospodarce. Współczesny barter wielostronny jest narzędziem współpracy, zwiększającym możliwości poszczególnych przedsiębiorstw. Wielostronna wymiana barterowa stosowana jest w komercyjnym handlu barterowym, jako narzędzie typu „business to business” (b2b), gdzie transakcje przeprowadzane są elektronicznie za pośrednictwem internetu w dowolnym miejscu na świecie, bez ograniczeń czasowych. Barter wielostronny służy uczestnikom do zdobywania klientów, stosuje metody przyczyniające się do wzrostu sprzedaży, oszczędzania gotówki, sprzedaży zapasów, prowadzenia działań marketingowych bez dużych nakładów finansowych, dzięki współpracy może przyczyniać się do poprawy sytuacji ekonomicznej społeczności lokalnych.

Author: Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka A., PhD

Title: Barter in the XXI century

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 3 (64), pages: 54–60

Keywords: classic barter, multilateral barter (trade), trade exchange platform, alternative (virtual) currency

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, Wydzial Nauk Historycznych i Spolecznych, Instytut Socjologii, ul. Woycickiego 1/3, 01–938 Warszawa, Poland (budynek 23, pok. 228)

E-mail: alukasiewicz@gb.pl

Abstract: Barter (exchange trade, reciprocal trade) is the oldest economic system. Direct trade exchanging one commodity for another, also known as classic barter, functioned before money was invented. First trade systems were created as tools for fighting economic crises. Contemporary trade exchanges operate on similar principles, but they utilize modern knowledge, experience and innovations in communication technology. Barter systems of XX century were established to respond to economic crises and deficit of cash in economy. Contemporary multilateral barter is a mean of cooperation increasing possibilities of individual businesses. Multilateral barter exchange is used in commercial trade as „business to business” (b2b) tool, where transactions are made electronically with internet as medium, in any place around the world, without time limit. Multilateral barter serves participants to find clients, uses methods contributing to growth of sales, savings of cash, clearance sale of stock, perform marketing without big expenditures, and due to cooperation it may contribute to improvement of local economies and welfare of local communities.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00