Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rozwój finansów islamskich – stan i perspektywy - Martyna Mateja, Elżbieta Ostrowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rozwój finansów islamskich – stan i perspektywy - Martyna Mateja, Elżbieta Ostrowska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: Martyna Mateja, prof. Elżbieta Ostrowska

Tytuł: Rozwój finansów islamskich – stan i perspektywy

Słowa kluczowe: finanse islamskie, bankowość islamska, zasady, sukuk, obligacje

Dyscyplina: FINANSE

E-mail autora: Martyna Mateja – martyna.mateja@gmail.com

Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych zasad formułowanych przez islam, które regulują islamski sektor bankowy oraz analiza perspektyw jego rozwoju. Finanse islamskie pełnią coraz ważniejszą funkcję na globalnym rynku kapitałowym. W artykule omówiono wybrane zasady bankowości muzułmańskiej, koncentrując się na jej najistotniejszych cechach. W drugiej części artykułu poddano analizie perspektywy i rozwój finansów islamskich. Szczególny nacisk położono na zbadanie rynku sukuk, instrumentów których wartość emisji tylko w latach 2008–2012 wzrosła siedmiokrotnie, dzięki czemu stają się coraz bardziej popularne wśród inwestorów.

Authors: Mateja Martyna, PhD student; professor Ostrowska Elżbieta

Title: The development of Islamic finance – condition and outlook

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 3 (64), pages: 150–157

Keywords: Islamic finance, Islamic banking, principles, sukuk, bonds

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: Martyna Mateja – martyna.mateja@gmail.com

Abstract: The aim of this article is to present the fundamental principles formulated by Islam, that govern the Islamic banking sector and an analysis of the prospects for its development. Islamic finance have an increasingly important function in the global capital market. The paper presents selected principles of Islamic banking, focusing on its most important characteristics. The second part of the article analyzes the prospects and development of Islamic finance. Particular emphasis was placed on the exploration of Sukuk market, instruments whose value emissions has increased sevenfold in years 2008–2012, making them progressively popular among investors.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00