Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zaufanie w organizacji – wartość nowa czy na nowo odkrywana? - Małgorzata Grabus Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zaufanie w organizacji – wartość nowa czy na nowo odkrywana? - Małgorzata Grabus

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Małgorzata Grabus

Tytuł: Zaufanie w organizacji – wartość nowa czy na nowo odkrywana?

Słowa kluczowe: zaufanie, kultura organizacji, model wartości konkurujących

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata Grabus, Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81–855 Sopot

E-mail autora: m.grabus@wp.pl

Streszczenie: Zaufanie jest jedną z podstawowych wartości w relacjach interpersonalnych, także relacjach pracowniczych. Jednocześnie jest wartością „niewidzialną”, rzadko uświadamianą w codziennych działaniach. Zmiana modelu relacji pracowniczych spowodowała wzrost zainteresowania tą kategorią, zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i w praktyce organizacji. Stabilne i długotrwałe relacje pracownicze zastępowane są krótkotrwałymi transakcjami biznesowymi – domniemane zaufanie leżące u podstaw zatrudnienia zaczęło podlegać negocjacjom. Artykuł przybliża pojęcie zaufania w organizacji oraz wskazuje na jego zróżnicowane znaczenie w zależności od dominującej kultury organizacji.

Author: Grabus Małgorzata, PhD

Title: Trust in the organization – the new or rediscovered value?

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 3 (64), pages: 14–27

Keywords: trust, organizational culture, Competing Values Framework

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Małgorzata Grabus, Sopocka Szkola Wyzsza, ul. Rzemieslnicza 5, 81–855 Sopot, Poland

E-mail: m.grabus@wp.pl

Abstract: Trust is one of the fundamental values in interpersonal relations, including labour relations. Simultaneously it is a kind of „invisible” value, rarely perceived in everyday activities. Changing the model of labour relations has increased the interest in this category, both in theoretical considerations and organization's practice. Stable and long-term employment relations are replaced by short-term business transactions – implicit trust underlying the employment began to be negotiated. The article introduces the concept of trust in organizations and indicates its varied meanings depending on the dominant organizational culture.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00