Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wzrost znaczenia Frankfurtu nad Menem ... - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wzrost znaczenia Frankfurtu nad Menem ... - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski, dr Tomasz Michałowski

Tytuł: Wzrost znaczenia Frankfurtu nad Menem jako niemieckiego i międzynarodowego centrum finansowego

Słowa kluczowe: Frankfurt nad Menem, międzynarodowe centrum finansowe

Dyscyplina: EKONOMIA

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

E-mail autorów: Eugeniusz Gostomski – egostomski@wp.pl

Tomasz Michałowski – t.michalowski@ug.edu.pl

Streszczenie: Frankfurt nad Menem jest największym centrum finansowym w strefie euro, plasującym się obecnie na 9. pozycji pod względem znaczenia dla światowych obrotów finansowych według indeksu Global Financial Centres Index. Jest to największy w Europie po Londynie ośrodek bankowości międzynarodowej. Instytucją finansową o fundamentalnym znaczeniu dla Frankfurtu jest ulokowana tam spółka Giełda Niemiecka (Deutsche Börse). Jest ona właścicielem i operatorem Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych. Do Deutsche Börse należą też: izba rozliczeniowa i depozyt papierów wartościowych Clearstream oraz europejska giełda instrumentów pochodnych Eurex. We Frankfurcie od wielu lat znajdują się ważne niemieckie i europejskie instytucje nadzorujące rynki finansowe, a po zlokalizowaniu paneuropejskiego nadzoru bankowego przy Europejskim Banku Centralnym, ośrodek ten awansował do roli stolicy europejskiego nadzoru finansowego.

Authors: professor Gostomski Eugeniusz; Michałowski Tomasz, PhD

Title: The growing role of Frankfurt am Main as a German and international financial centre

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 3 (64), pages: 78–86

Keywords: Frankfurt am Main, international financial centre

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: Eugeniusz Gostomski – egostomski@wp.pl

Tomasz Michałowski – t.michalowski@ug.edu.pl

Abstract: Frankfurt am Main is the largest financial centre in the Eurozone which currently ranks ninth in the Global Financial Centres Index. It is the largest international banking centre in Europe after London. The financial institution of fundamental importance to Frankfurt is the German Stock Exchange (Deutsche Börse) which is located in the city. It is the owner and operator of the Frankfurt Stock Exchange. Deutsche Börse also owns: the international clearing and settlement organization Clearstream and European derivatives exchange Eurex. The important German and European institutions supervising the financial markets have been located in Frankfurt for many years. Currently, Frankfurt is finally advancing to become the capital of European financial supervision.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00