Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ewolucja roli Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei ... - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ewolucja roli Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei ... - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG; dr Tomasz Michałowski

Tytuł: Ewolucja roli Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei: od europejskiej do globalnej instytucji finansowej

Słowa kluczowe: Bank Rozrachunków Międzynarodowych, bank centralny, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

E-mail autora: Eugeniusz Gostomski – egostomski@wp.pl

Tomasz Michałowski – t.michalowski@ug.edu.pl

StreszczenieBank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) z siedzibą w Bazylei jest najstarszą globalną instytucją finansową na świecie liczącą ponad 80 lat. Powstał w celu obsługi reparacji wojennych Niemiec, którymi kraj ten został obciążony po pierwszej wojnie światowej. Wraz z upływem czasu BIS przekształcił się z europejskiej instytucji finansowej w instytucję o charakterze globalnym. W artykule przedstawiono powstanie, początki i ewolucję działalności BIS. Omówiono ponadto strukturę organizacyjną BIS, usługi świadczone przez Bank na rzecz banków centralnych, działalność badawczą i statystyczną, a także bilans i rachunek zysków i strat instytucji.

Authors: Professor Gostomski Eugeniusz; Michałowski Tomasz, PhD

Title: The evolution of the role of the Bank for International Settlements in Basel: from the European to global financial institution

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 4(61), pages: 148–155

Keywords: Bank for International Settlements, central bank, Basel Committee on Banking Supervision

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michalowski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: Eugeniusz Gostomski – egostomski@wp.pl

Tomasz Michałowski – t.michalowski@ug.edu.pl

Abstract: The Bank for International Settlements (BIS), based in Basel, is the oldest global financial institution in the world with over 80-years' history. It was established to facilitate the German war reparations which the country had been obliged to pay after the First World War. Over time, BIS has evolved from the European financial institution to the institution of a global nature. The Authors present the origins, establishment and evolution of BIS' activities. They also discuss the organizational structure of the institution, services provided by BIS to central banks, as well as statistical research, balance sheet and profit and loss account of the Bank.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00