Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] O utraconej szansie. Rozważania po lekturze „Patologii transformacji” prof. Witolda Kieżuna - Dawid Szostek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] O utraconej szansie. Rozważania po lekturze „Patologii transformacji” prof. Witolda Kieżuna - Dawid Szostek

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Dawid J. Szostek

Tytuł: O utraconej szansie. Rozważania po lekturze „Patologii transformacji” prof. Witolda Kieżuna

Słowa kluczowe: transformacja gospodarcza, Balcerowicz, Witold Kieżun

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Toruń

E-mail autora: dawid.jan.szostek@gmail.com

StreszczenieW artykule omówiono główne patologie polskiej transformacji gospodarczej na podstawie książki profesora Witolda Kieżuna pt. „Patologia transformacji”. Jak podaje autor książki, proces przechodzenia polskiej gospodarki od socjalistycznej do kapitalistycznej był pełen błędów, których konsekwencje odczuwamy do dziś. Celem artykułu jest wskazanie i omówienie tych dysfunkcji oraz zachęcenie czytelników do lektury książki prof. W. Kieżuna.

 

Author: Szostek Dawid J., PhD

Title: On the lost opportunity. Reflections after reading „Pathology of the transformation” by professor Witold Kiezun

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 4 (61), pages: 18–24

Keywords: economic transformation, Balcerowicz, Witold Kiezun

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Torun, Poland

E-mail: dawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: The article discusses the main pathologies of Polish economic transformation basing on the book „Pathology of transformation” by professor Witold Kiezun. According to the author of the book, the process of transformation of the Polish economy from a socialist to capitalist was full of errors, which consequences we experience till now. The purpose of this article is to identify and discuss these dysfunctions and to encourage readers to read the book written by professor W. Kiezun.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00