Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Nadzór nad SKOK a nadzór nad innymi instytucjami finansowymi w Polsce - Paweł Pelc Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Nadzór nad SKOK a nadzór nad innymi instytucjami finansowymi w Polsce - Paweł Pelc

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł Pelc

Tytuł: Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a nadzór nad innymi instytucjami finansowymi w Polsce

Słowa kluczowe: kredyt hipoteczny, firma ubezpieczeniowa, fundusze emerytalne, pośrednictwo, polityka i regulacje rządowe

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: REFERAT KONFERENCYJNY

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Paweł Pelc, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca, ul. Owoców Leśnych 14, 03–257 Warszawa

E-mail autora: pawel.pelc@kancelariapelc.com

StreszczenieCelem referatu jest porównanie instrumentów nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i w stosunku do innych instytucji finansowych w Polsce, a w szczególności do banków, w tym banków spółdzielczych, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz towarzystw zarządzających nimi, firm inwestycyjnych, instytucji pieniądza elektronicznego i instytucji płatniczych oraz ocena czy zastosowane rozwiązania nadzorcze są adekwatne do specyfiki działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Przedmiotem analizy jest zakres ochrony interesów klientów (członków kas) w porównaniu z klientami innych instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF oraz zakres ograniczenia swobody działalności kas w porównaniu z innymi instytucjami finansowymi, wynikających z regulacji nadzorczych i dopuszczalnej ingerencji KNF, a także jakość samej regulacji prawnej. W wyniku tej analizy w referacie zawarty jest szereg postulatów de lege ferenda.

Author: Pelc Paweł

Title: Supervision over cooperative savings and credit union in comparison to the supervision over other financial institutions in Poland

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 4 (61), pages: 126–140

Keywords: cooperative savings and credit union, credit union, insurance company, pension funds, brokerage, government policy and regulation

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: CONFERENCING PAPER

Publication order reference (First author's office address): Paweł Pelc, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca, ul. Owocow Lesnych 14, 03–257 Warszawa, Poland

E-mail: pawel.pelc@kancelariapelc.com

Abstract: The goal of this article is comparison of supervisory tools used by Polish Financial Supervisory Authority in relations with credit unions and other financial institutions in Poland, especially – banks, including cooperative banks, insurance institutions, investment funds and pension funds as well as their managers, investment firms, electronic money institutions and payment institutions, as well as the evaluation if the implemented supervisory tools are adequate to the specific activity of credit unions. The subject of analysis is the scope of protection of interests of members of credit unions in comparison with customers of others financial institutions supervised by PFSA, as well as level of limitations of the freedom of credit unions' activity in comparison with other financial institutions based on supervisory regulations and accepted influence of PFSA, as well as the quality of regulation itself. Based on that analysis, various improvements of the regulations related to credit unions in Poland were proposed.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00