Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wybrane elementy działalności sklepu internetowego w kontekście e-logistyki - Anita Fajczak-Kowalska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wybrane elementy działalności sklepu internetowego w kontekście e-logistyki - Anita Fajczak-Kowalska

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Anita Fajczak-Kowalska

Tytuł: Wybrane elementy działalności sklepu internetowego w kontekście e-logistyki

Słowa kluczowe: handel elektroniczny, e-logistyka

Dyscyplina: LOGISTYKA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anita Fajczak-Kowalska, Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Wólczańska 215, 90–924 Łódź

E-mail autora: afajczak@interia.pl

StreszczenieArtykuł prezentuje zagadnienia dotyczące niektórych aspektów prowadzenia sklepu internetowego w kontekście e-logistyki oraz elementy przyczyniające się do prawidłowego funkcjonowania takiego sklepu. Zwrócono przy tym uwagę na szybki rozwój internetu, wyrażający się m.in. poprzez coraz powszechniejszy dostęp do sieci w Unii Europejskiej. Poruszono kwestie dotyczące wyboru asortymentu, wsparcia sklepów internetowych poprzez narzędzia informatyczne oraz czynniki związane z obsługą klienta. Podkreślono niespójność i brak jednolitych uregulowań prawnych obowiązujących przewoźników, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie sklepu internetowego. Mimo tych przeszkód odnotowano postępujący wzrost liczby sklepów internetowych oraz sprzyjające perspektywy na przyszłość.

Author: Fajczak-Kowalska Anita, PhD

Title: Selected components of an online store in the context of e-logistics.

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 4(61), pages: 86–93

Keywords: e-commerce, e-logistics

Discipline: LOGISTICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Anita Fajczak-Kowalska, Politechnika Lodzka, Wydzial Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Wolczanska 215, 90–924 Lodz, Poland

E-mail: afajczak@interia.pl

Abstract: The article describes issues related to certain aspects of running an online store in the aspects of e-logistics, as well as the factors which can enhance the proper functioning of such a shop. Issues addressed in the paper range from assortment choice, support of online stores through IT tools, to the factors associated with customer service: returns and refunds, and complaints. The Author paid attention to the rapid development of the Internet, expressed – among others – by quickly spreading access to the network in the European Union. The paper highlights the inconsistency and lack of uniform legislation for the transporters, which negatively affect the activity of the online stores. Despite these obstacles, there has been a progressive increase in the number of online stores and favorable prospects for the future can be seen.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00