Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] CSR 2.0: nowe ujęcie społecznej odpowiedzialności biznesu - Paweł Brzustewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] CSR 2.0: nowe ujęcie społecznej odpowiedzialności biznesu - Paweł Brzustewicz

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł Brzustewicz

Tytuł: CSR 2.0: nowe ujęcie społecznej odpowiedzialności biznesu

Słowa kluczowe: CSR 2.0, Web 2.0, ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu

Dyscyplina: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: pawelbrzustewicz@op.pl

StreszczenieW artykule omówiony został CSR 2.0 – nowy model społecznej odpowiedzialności biznesu, który został zaproponowany przez W. Vissera w 2010 roku. CSR 2.0, jako kolejny etap rozwoju CSR, stanowi nową odpowiedź na społeczne i środowiskowe problemy ludzkości. Podejście holistyczne, będące wyznacznikiem nowego CSR, akcentowane było już wcześniej w strategicznym podejściu do CSR. Dopiero teraz jednak, dzięki naświetleniu przez W. Vissera podobieństw pomiędzy rewolucją Web 2.0 oraz CSR 2.0, nowego znaczenia dla społecznej odpowiedzialności nabrały takie terminy jak: współpraca, kreatywność, innowacyjność czy interaktywność.

Author: Brzustewicz Paweł, PhD student

Title: CSR 2.0: a new approach to corporate social responsibility

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 4 (61), pages: 25–32

Keywords: CSR 2.0. Web 2.0, evolution of corporate social responsibility

Discipline: ORGANIZATION AND MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: pawelbrzustewicz@op.pl

Abstract: The article discusses CSR 2.0 – a new approach to corporate social responsibility which was proposed by W. Visser in 2010. CSR 2.0, as the next stage in the development of CSR, is a new response to social and environmental problems facing us today. A holistic approach, that is essential for the new CSR, was stressed in the strategic approach to CSR as well. But only now, thanks to W. Visser, who noticed similarities between the revolution of Web 2.0 and CSR 2.0, such terms as: collaboration, creativity, innovation and interactivity, gained a new meaning to corporate social responsibility.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00