Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zastosowanie niektórych rozwiązań z zakresu uporządkowanej likwidacji banków do SKOK - Jacek Skoczek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zastosowanie niektórych rozwiązań z zakresu uporządkowanej likwidacji banków do SKOK - Jacek Skoczek

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Jacek F. Skoczek

Tytuł: Zastosowanie niektórych rozwiązań z zakresu uporządkowanej likwidacji banków do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Słowa kluczowe: spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, uporządkowana likwidacja banków, ochrona depozytów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: REFERAT KONFERENCYJNY

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jacek Skoczek, Kancelaria Adwokacka JM Joanna Mędrzecka, Piotr Wachowiak, Jacek Skoczek Sp. k.; ul. Krasickiego 8/2, 81–867 Sopot

E-mail autora: skoczekjacek@gmail.com

Streszczenie19 kwietnia 2013 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Niemal równocześnie zaprezentowany został rządowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Koncepcja uporządkowanej likwidacji banków (resolution) stała się uzasadnieniem do wprowadzenia w ustawie o SKOK rozwiązań, mających umożliwić, w pewnej mierze, osiąganie podobnych efektów w stosunku do kas. Zasadniczym pytaniem referatu jest kwestia czy takie częściowe rozwiązania, pomijające w stosunku do kas niektóre z najistotniejszych narzędzi uporządkowanej likwidacji, mogą skutecznie służyć restrukturyzacji zagrożonej kasy. Drugim zasadniczym problemem jest zagadnienie proporcjonalności ingerencji ustawodawczej i jej adekwatności do specyfiki kas. Celem referatu jest analiza omawianych regulacji, jako skutecznego narzędzia ochrony bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w kasach, co ma decydujący wpływ z punktu widzenia dopuszczalności wprowadzenia tych rozwiązań jako ograniczeń praw i wolności obywatelskich w świetle przepisów Konstytucji.

Author: Skoczek Jacek F., PhD student

Title: Application of some instruments of bank resolution to cooperative savings and credit unions

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 4(61), pages: 141–147

Keywords: cooperative savings and credit union, bank resolution, deposits protection, Bank Guarantee Found

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: CONFERENCING PAPER

Publication order reference (First author's office address): Jacek Skoczek, Kancelaria Adwokacka JM Joanna Medrzecka, Piotr Wachowiak, Jacek Skoczek Sp. k.; ul. Krasickiego 8/2, 81–867 Sopot, Poland

E-mail: skoczekjacek@gmail.com

Abstract: On 19 April 2013 the law improving Cooperative Savings and Credit Unions Act was established. Meanwhile the draft of the improved act on Bank Guarantee Found and Bank Resolution was introduced by Polish Government. The idea of bank resolution was declared as the reason of the new regulations for credit unions, aimed at similar effects. The main question is, if such a fragmentary regulation of the law of 19 April 2013 (lacking of the most importan instruments of bank resolution), may be effectively implied to threatened credit union. The second question is the adequacy of such regulation to the special conditions of credit unions. The subject of the article is the description and analysis of such regulation as the effective instrument of the protection of deposits accumulated in credit unions. The result of such test of proportionality is important for qualification of the restriction of the rights and freedom of credit unions and its members as duly justified and acceptable in the scope of provision of the Polish Constitution.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00