Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kontekst społeczny kapitału ludzkiego - Jacek Grodzicki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kontekst społeczny kapitału ludzkiego - Jacek Grodzicki

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Jacek P. Grodzicki

Tytuł: Kontekst społeczny kapitału ludzkiego

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, edukacja, perspektywa społeczna

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jacek Grodziski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

E-mail autora: ekojg@univ.gda.pl

StreszczenieArtykuł dotyczy kwestii umiejscowienia procesu kreowania kapitału ludzkiego w szeroko rozumianym kontekście społecznym. Oznacza to konieczność zweryfikowania tezy mówiącej o tym, że decyzje inwestycyjne dotyczące zdrowia czy kształcenia są determinowane przede wszystkim chęcią zaspokojenia korzyści ekonomicznych. Artykuł, analizując pojęcie kapitału ludzkiego, zwraca uwagę na potrzebę respektowania powiązań międzyludzkich w procesie dyfuzji wiedzy.

Author: Grodzicki Jacek P., PhD

Title: The social context of human capital

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 4 (61), pages: 44–49

Keywords: human capital, education, social perspective

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jacek Grodziski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: ekojg@univ.gda.pl

Abstract: The article concerns the process of creative human capital in the wider social context. This implies verification of the thesis that investment decisions in health or education areas are determined primarily by economic benefits. The article examines the concept of human capital and draws attention to the need of respecting human relations in the process of knowledge diffusion.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00