Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wynagrodzenie pośrednika jako warunek istotny przedmiotowo umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - Monika Lejcyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wynagrodzenie pośrednika jako warunek istotny przedmiotowo umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - Monika Lejcyk

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Monika Lejcyk

Tytuł: Wynagrodzenie pośrednika jako warunek istotny przedmiotowo umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Słowa kluczowe: umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami, obrót nieruchomościami

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: mlejcyk@o2.pl

StreszczenieUmowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami należy uznać za odrębny rodzaj umowy nazwanej, której essentialia negotii tworzy zobowiązanie pośrednika do podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy określonej w umowie pośrednictwa oraz zobowiązanie zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. Każda umowa zlecenia, która w swej treści wypełnia essentialia negotii umowy pośrednictwa, jest de facto umową pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Nie nazwa bowiem, ale treść decyduje o charakterze umowy.

Author: Lejcyk Monika, PhD student

Title: Remuneration of real estate agent as an objectively important condition of real estate contract in real estate management

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 4 (61), pages: 94–101

Keywords: real estate contract, estate agent, real estate turnover

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: mlejcyk@o2.pl

Abstract: Real estate contract should be regarded as a separate kind of nominate contract whose essentialia negotii creates obligation for an agent to undertake activities which will lead to concluding an agreement defined in real estate contract and obligation for a contractor to pay the remuneration. Every service contract which contains essentialia negotii of a real estate contract is in fact a real estate contract. For it is the contents not the term which constitutes the character of an agreement.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00