Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Korepetycje jako przykład pracy nierejestrowanej - badania własne - Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Korepetycje jako przykład pracy nierejestrowanej - badania własne - Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Mariola Szewczyk-Jarocka, dr Anna Nowacka

Tytuł: KOREPETYCJE JAKO PRZYKŁAD PRACY NIEREJESTROWANEJ - BADANIA WŁASNE

Słowa kluczowe: korepetycje, praca nierejestrowana, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, 09-421 Płock - Trzepowo

E-mail autora: Mariola Szewczyk-Jarocka – mariolajarocka@neostrada.pl

Anna Nowacka – anna.nowacka1@wp.pl

Streszczenie: Zjawisko korepetycji było różnie postrzegane i interpretowane na przestrzeni lat przez społeczeństwo. Korepetycje są elementem rynku pracy nierejestrowanej. Praca nierejestrowana jest to praca najemna, wykonywana bez nawiązania stosunku pracy, czyli bez umowy o pracę lub innej pisemnej umowy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Pracownik nie uzyskuje ubezpieczenia społecznego, od dochodów z pracy nierejestrowanej nie są płacone podatki od dochodów osobistych, a pracodawca nie odprowadza na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy odpowiednich sum z tytułu wypłacanego wynagrodzenia. Celem niniejszego artykułu jest analiza korepetycji jako jednej z form pracy nierejestrowanej.

Authors: Szewczyk-Jarocka Mariola, PhD; Nowacka Anna, PhD

Title: TUTORING AS AN EXAMPLE OF THE UNDECLARED PART OF LABOUR MARKET - INDIVIDUAL STUDY (Korepetycje jako przykład pracy nierejestrowanej – badania własne.)

Keywords: tutoring, undeclared work, social security contributions, tax on wages

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Plocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, 09-421 Płock – Trzepowo, Poland

E-mail: Mariola Szewczyk-Jarocka – mariolajarocka@neostrada.pl

Anna Nowacka – anna.nowacka1@wp.pl

Abstract: Tutoring phenomenon was differently perceived and interpreted through the years by the society. Tutoring is the undeclared part of the labour market. Undeclared work is wage labor, performed without a work relationship, that is, without an employment contract or other written agreement between the employee and the employer. The employee does not receive social security income, taxes on personal income are not paid from undeclared work, and the employer does not deposit on account of the Department of Social Security and Employment Fund sums by virtue of the paid salary. The purpose of this article is to analyze the tutoring as one of the forms of undeclared work.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00