Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Indeks Lepszego Życia jako miernik dobrobytu - Dawid Szostek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Indeks Lepszego Życia jako miernik dobrobytu - Dawid Szostek

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Dawid J. Szostek

Tytuł: INDEKS LEPSZEGO ŻYCIA JAKO MIERNIK DOBROBYTU

Słowa kluczowe: Indeks Lepszego Życia, dobrobyt, PKB, Produkt Krajowy Brutto

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

E-mail autora: dawid.jan.szostek@gmail.com

Streszczenie: Artykuł zawiera krytyczne spojrzenie na Produkt Krajowy Brutto, uważany nawet przez wielu specjalistów za optymalny miernik dobrobytu społeczeństwa. Tymczasem, wskaźnik ten posiada wiele mankamentów, w konsekwencji czego, pomimo wzrostu wartości PKB, poziom życia ludzi może być coraz niższy. W związku z tym, od kilku dekad mają miejsce poszukiwania bardziej adekwatnych mierników dobrobytu, jak mierniki ekonomiczne, społeczne czy bazujące na psychicznych odczuciach obywateli danego kraju. Interesującą propozycją wskaźnika tego typu jest Indeks Lepszego Życia (ang. Better Life Index, BLI), zaproponowany przez OECD, który pozwala na holistyczne spojrzenie na kwestię dobrobytu społeczeństwa. W artykule omówiono składowe tego wskaźnika oraz pozycję Polski na tle innych krajów w rankingu, bazującym na BLI.

Authors: Szostek Dawid J., PhD

Title: BETTER LIFE INDEX AS A MEASURE OF PROSPERITY (Indeks Lepszego Życia jako miernik dobrobytu.)

Keywords: Better Life Index, welfare, GDP, gross domestic product

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland

E-mail: dawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: Article contains a critique of Gross Domestic Product (GDP), which is considered, even by many experts, as an optimal measure of the social welfare. Meanwhile, the index has many shortcomings, and the consequence is- that despite the increasing GDP- the level of human life may be getting lower. Therefore, for several decades the economists have been looking for more adequate measures of welfare, such as economic, social and psychological measures. An interesting proposal of this type of index is the Better Life Index (BLI), proposed by the OECD, which allows making a holistic approach to the issue of social welfare. The article contains the discussion of the components of this index and the position of Poland compared to other countries in the ranking, based on BLI.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00