Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Analiza funduszy inwestycyjnych w Polsce inwestujących w rynku nieruchomości ... - Krzysztof Andrzej Sarnowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Analiza funduszy inwestycyjnych w Polsce inwestujących w rynku nieruchomości ... - Krzysztof Andrzej Sarnowski

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Krzysztof A. Sarnowski

Tytuł: ANALIZA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE INWESTUJĄCYCH W RYNKU NIERUCHOMOŚCI - AKTYWA I EFEKTYWNOŚĆ

Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, nieruchomości, efektywność

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Krzysztof Sarnowski, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarządzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

E-mail autora: sarni@am.gdynia.pl

Streszczenie: Celem artykułu było dokonanie oceny wpływu wielkości oraz efektywności aktywów zgromadzonych przez fundusze na stan rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych inwestujących w nieruchomości. Wielkość zgromadzonych aktywów jest ważnym czynnikiem, który wpływa na możliwość dokonywania przez fundusze inwestycji w projekty inwestycyjne różnej wielkości. Efektywność funduszy została zbadana na podstawie kursów giełdowych certyfikatów inwestycyjnych, jak również ich kwartalnych wycen. W badaniu przeprowadzono także analizy płynności obrotu certyfikatami inwestycyjnymi notowanymi na GPW oraz kosztów ponoszonych przez inwestorów chcących zainwestować w fundusze nieruchomości.

Authors: Sarnowski Krzysztof A., PhD

Title: ANALYSIS OF REAL ESTATE MUTUAL FUNDS IN POLAND – ASSETS AND PERFORMANCE (Analiza funduszy inwestycyjnych w Polsce inwestujących w rynku nieruchomości – aktywa i efektywność.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2011, vol: 14., number: 3(52), pages: 75–89

Keywords: mutual funds, real estate, performance

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Krzysztof Sarnowski, Akademia Morska w Gdyni, Wydzial Przedsiebiorczosci i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarzadzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland

E-mail: sarni@am.gdynia.pl

Abstract: The purpose of this article was to assess the impact of the size and efficiency of assets, held by the funds, on the state of development of the Polish investment funds' market, which invest in real estate. The size of accumulated assets is an important factor that affects the possibility for investment funds to invest in investment projects of different sizes. The effectiveness of the funds has been tested on the basis of stock exchange investment certificates, as well as their quarterly valuations. The study has also carried out an analysis of the liquidity of investment certificates listed on the Warsaw Stock Exchange, and the costs borne by investors wanting to invest in real estate funds.  

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00