Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Portfel inwestycyjny banków komercyjnych - znaczenie i struktura - Elżbieta Ostrowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Portfel inwestycyjny banków komercyjnych - znaczenie i struktura - Elżbieta Ostrowska

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Tytuł: PORTFEL INWESTYCYJNY BANKÓW KOMERCYJNYCH - ZNACZENIE I STRUKTURA

Słowa kluczowe: bank, instrumenty finansowe, portfel inwestycyjny, papiery wartościowe, zarządzanie

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot

E-mail autora: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę znaczenia i skutków budowy oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych banków komercyjnych w aspekcie relacji bank – klienci. Jednocześnie zaprezentowano empiryczną analizę struktury portfeli inwestycyjnych banków komercyjnych w latach 2001 – 2008, czyli z uwzględnieniem okresów hossy i bessy na rynku kapitałowym.

 

Authors: professor Ostrowska Elżbieta

Title: INVESTMENT PORTFOLIO OF COMMERCIAL BANKS – RELEVANCE AND STRUCTURE (Portfel inwestycyjny banków komercyjnych – znaczenie i struktura.)

Keywords: bank, financial instruments, investment portfolio, securities, management

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot, Poland

E-mail: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Abstract: The article presents the significance and impact of construction and management of commercial banks’ portfolio in terms of bank – customers’ relationships. At the same time the Author presents an empirical analysis of the structure of commercial banks’ investment portfolios in the years 2001 - 2008, including the periods of boom and slump in the capital market.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00