Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Polskie banki spółdzielcze w stabilnym i niestabilnym otoczeniu - Dariusz Żółtowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Polskie banki spółdzielcze w stabilnym i niestabilnym otoczeniu - Dariusz Żółtowski

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Dariusz P. Żółtowski

Tytuł: POLSKIE BANKI SPÓŁDZIELCZE W STABILNYM I NIESTABILNYM OTOCZENIU

Słowa kluczowe: bank spółdzielczy, otoczenie stabilne, otoczenie niestabilne, cele banków

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dariusz Żółtowski, Pixel Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 28, 86-031 Osielsko

E-mail autora: d.zoltowski@interia.pl

Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano fragment wyników badań przeprowadzonych przez Autora w czerwcu i lipcu 2010 roku w bankach spółdzielczych. Jednym z celów badań było uzyskanie opinii na temat znaczenia otoczenia dla możliwości rozwoju tych banków. Na podstawie wyników badań podjęto próbę ustalenia różnic głównych celów banków spółdzielczych w otoczeniu stabilnym i niestabilnym, różnic celów polskich banków spółdzielczych i lokalnych amerykańskich banków komercyjnych w otoczeniu stabilnym oraz opinii banków spółdzielczych na temat znaczenia kryzysu finansowego dla rozwoju tych banków oraz całego sektora bankowości spółdzielczej w Polsce

.

Authors: Żółtowski Dariusz P.

Title: POLISH COOPERATIVE BANKS IN STABLE AND UNSTABLE ENVIRONMENT (Polskie banki spółdzielcze w stabilnym i niestabilnym otoczeniu.)

Keywords: cooperative bank, stable environment, unstable environment, banks’ aims

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Dariusz Żółtowski, Pixel Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 28, 86-031 Osielsko, Poland

E-mail: d.zoltowski@interia.pl

Abstract: The article presents fragment of the survey conducted by the Author in cooperative banks in Poland in June and July 2010. It was one of the survey’s aims to gain information on how cooperative banks perceive business environment significance for their development ability. Based on the results of the survey the attempts were made in order to determine differences in the main aims of cooperative banks in stable and unstable business environment, differences in the main aims of Polish cooperative banks and local American commercial banks in stable business environment, and the evaluation of the financial crisis results for the development of cooperative banks and cooperative banking sector in Poland in general.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00