Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Gospodarcza i prawna istota cen transferowych w Polsce - Leszek Michalczyk	Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Gospodarcza i prawna istota cen transferowych w Polsce - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Leszek Michalczyk

Tytuł: GOSPODARCZA I PRAWNA ISTOTA CEN TRANSFEROWYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: ceny transferowe, zarządzanie operacyjne, zarządzanie podatkami

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: W artykule omawia się powiązanie ekonomicznych i prawnych aspektów związanych z kształtowaniem poziomu cen w obrocie między przedsiębiorstwami powiązanymi, funkcjonującymi z reguły w ramach jednej grupy kapitałowej. W pierwszej części artykułu określono, od strony teoretycznej istotę obrotów gospodarczych opartych na cenach transferowych. W kolejnej części uwzględniono bieżący stan prawny, zwłaszcza dotyczący uregulowań podatkowych. Ostatnia część obejmuje prawnie dopuszczone modele kształtowania cen w obrocie między powiązanymi ze sobą podmiotami gospodarczymi.

Authors: Michalczyk Leszek

Title: ECONIMIC AND LEGAL NATURE OF TRANSFER PRICING IN POLAND (Gospodarcza i prawna istota cen transferowych w Polsce.)

Keywords: transfer pricing, operational management, taxes management

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, Instytut Ekonomii i Zarzadzania, ul. Prof. Stanislawa Lojasiewicza 4, 30-348 Krakow, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The article discusses the connection between economic and legal aspects of price determination among related parties, normally operating within a single capital group.  The first part of the paper presents theoretical side of economic circulation based on transfer pricing. The next part focuses on its current legal status, especially in regard to tax regulations. The last section discusses legally accepted models of price determination present in economic circulation between related parties.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00