Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Koszty indywidualne i społeczne związane z niepełnosprawnością dziecka - Olga Komorowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Koszty indywidualne i społeczne związane z niepełnosprawnością dziecka - Olga Komorowska

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Olga Komorowska

Tytuł: KOSZTY INDYWIDUALNE I SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA

Słowa kluczowe: koszty indywidualne, koszty społeczne, koszty pośrednie, koszty bezpośrednie, rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, niepełnosprawność dziecka, źródła finansowania wydatków związanych z niepełnosprawnością dziecka, pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym, koszty ponoszone przez rodzinę

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Olga Komorowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

E-mail autora: olga.kom@wp.pl

Streszczenie: W artykule omówiono koszty związane z występowaniem niepełnosprawności u dziecka w podziale na koszty indywidualne oraz koszty społeczne. Koszty indywidualne odnoszą się bezpośrednio do dziecka oraz do jego najbliższego otoczenia, którym najczęściej jest rodzina. Koszt społeczny wynikający z niepełnosprawności dziecka związany jest z wydatkami poniesionymi bezpośrednio na dziecko (np. nakłady na jego rehabilitację), jak również z wydatkami pośrednio związanymi z dzieckiem (np. wypłata świadczenia pielęgnacyjnego).

Authors: Komorowska Olga

Title: INDIVIDUAL AND SOCIAL COSTS CONNECTED WITH DISABILITY OF A CHILD (Koszty indywidualne i społeczne związane z niepełnosprawnością dziecka.)

Keywords: individual costs, social costs, indirect costs, direct costs, families with disabled child, child’s disability, source of funding for expenses related to the child's disability, assistance to families with disabled children, costs incurred by the family

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Olga Komorowska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Statystyki, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: olga.kom@wp.pl

Abstract: The Author of the article discusses costs of a child's disability when it comes to both individual and social costs. Individual costs refer strictly to the child or its closest environment, usually being its family. Social costs, resulting from the child's disability, are connected with expenses incurred directly by the child (ex. rehabilitation expenses), as well as costs indirectly generated by it (ex. nursing allowance payments).

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00