Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wybrane aspekty metodyki badań opinii pracowników - Dawid Szostek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wybrane aspekty metodyki badań opinii pracowników - Dawid Szostek

Tylko online

12,00 zł

12 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Dawid J. Szostek

Tytuł: WYBRANE ASPEKTY METODYKI BADAŃ OPINII PRACOWNIKÓW

Słowa kluczowe: badania opinii pracowników, pracownicy, diagnoza przedsiębiorstwa

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dawid Szostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Toruń

E-mail autora: dawid.jan.szostek@gmail.com

StreszczenieW artykule omówiono wybrane elementy metodyki badań opinii pracowników. Badania te są rozpatrywane przez Autora jako jeden z instrumentów, który może posłużyć do rzetelnej diagnozy organizacji. Nie będzie to możliwe, jeśli badanie nie zostanie przeprowadzone poprawnie z punktu widzenia jego metodyki. W związku z tym, rozpatrzono takie kwestie, jak obszary tematyczne badań, podmiot realizujący badanie, liczebność próby objętej badaniem, metoda pomiarowa i instrument do pomiaru danych, a także anonimowość respondentów/poufność danych oraz działania informacyjne na etapie przygotowania i realizacji badania.

Author: Szostek Dawid J., PhD

Title: SELECTED ASPECTS OF EMPLOYEE OPINION SURVEYS' METHODOLOGY (Wybrane aspekty metodyki badań opinii pracowników)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 2(59), pages: 139–148

Keywords: employee opinion surveys, employees, diagnosis of an enterprise

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dawid Szostek, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87–100 Torun, Poland

E-mail: dawid.jan.szostek@gmail.com

Abstract: The Author discusses some aspects of employee opinion surveys' methodology. These surveys are considered as one of the instruments that can be used for reliable diagnosis of an organization. It is possible, if the methodology is correct. Therefore, in the article were considered such issues as thematic areas, implementer of the survey, sample size, method of measurement and measuring instrument, as well as respondent's anonymity/confidentiality of data, and information activities related to the stage of preparation and implementation of the survey.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00