Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wybrane aspekty prawne zysku w spółce jawnej - Szymon Szarmach Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wybrane aspekty prawne zysku w spółce jawnej - Szymon Szarmach

Tylko online

12,00 zł

12 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Szymon Szarmach

Tytuł: WYBRANE ASPEKTY PRAWNE ZYSKU W SPÓŁCE JAWNEJ

Słowa kluczowe: powstanie zysku w spółce jawnej, roszczenie wspólnika o wypłatę zysku, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, kapitał rezerwowy

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Szymon Szarmach, Kancelaria Adwokacka adw. Mariana Główczyńskiego, ul. Uphagena 4/1, 80–237 Gdańsk

E-mail autora: szymonszarmach@gmail.com

StreszczenieArtykuł porusza problematykę wybranych aspektów prawnych zysku w spółce jawnej oraz ich wpływu na relacje wewnętrzne pomiędzy wspólnikami. Autor szeroko analizuje poglądy doktryny i judykatury przedstawiając nowatorskie ujęcie tematu skutków prawnych powstania zysku w spółce jawnej, roszczeń wspólników o jego wypłatę, skutków prawnych podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty. W ograniczonym zakresie zostaje przeanalizowane zagadnienie wypłaty zaliczek wspólnikom spółki jawnej oraz tworzenia tzw. „kapitałów rezerwowych” w spółce jawnej.

Author: Szarmach Szymon, PhD student

Title: PARTICULAR LEGAL ASPECTS OF PROFITS GENERATED IN GENERAL LIMITED PARTNERSHIP (Wybrane aspekty prawne zysku w spółce jawnej)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 2(59), pages: 60–70

Keywords: generated profit in general limited partnership, partner's claim to disbursement of profit, confirmation of financial statements, immobilized/reserve capital

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Szymon Szarmach, Kancelaria Adwokacka adw. Mariana Glowczynskiego, ul. Uphagena 4/1, 80–237 Gdansk, Poland

E-mail: szymonszarmach@gmail.com

Abstract: The article discusses the issues related to particular aspects of generated profit in general limited partnership and its impact to inner relations between partners. The Author deeply analyzes doctrine and judicature opinions and presents an innovative perspective towards legal consequences of generating profits in general limited partnership, partners claim to disbursement of profit, legal consequences of undertaking resolutions confirming financial statements and resolutions allocating profit for disbursement. In a limited perspective the article analyzes a matter of disbursement of prepayments to partners of general limited partnership and creation of so called „immobilized/reserved capitals” within the structure of general limited partnership.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00