Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Koncentracje przedsiębiorstw działających na rynkach produktówleczniczych w Polsce. Ocena przez organ - Agnieszka Prygiel Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Koncentracje przedsiębiorstw działających na rynkach produktówleczniczych w Polsce. Ocena przez organ - Agnieszka Prygiel

Tylko online

12,00 zł

12 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Agnieszka E. Prygiel

Tytuł: KONCENTRACJE PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH W POLSCE. OCENA PRZEZ ORGAN

Słowa kluczowe: połączenia, produkty lecznicze

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: Agnieszka_prygiel@poczta.onet.pl

StreszczenieW artykule przeprowadzona została analiza opublikowanych w sierpniu 2012 r. wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących oceny zgłaszanych do niego koncentracji, a w szczególności definiowania rynków właściwych oraz oceny wpływu koncentracji przedsiębiorstw na konkurencję. Autorka wyodrębniła wyjaśnienia dotyczące przemysłu farmaceutycznego, które następnie posłużyły do określenia cech szczególnych rynków właściwych produktów leczniczych oraz do analizy wpływu połączeń przedsiębiorstw działających na rynkach produktów leczniczych na konkurencję. Szczególne cechy rynków produktów leczniczych powodują, że znajdują do nich zastosowanie tylko niektóre elementy oceny stosowane przez prezesa urzędu przy wydawaniu decyzji.

Author: Prygiel Agnieszka E., PhD student

Title: MERGERS OF COMPANIES IN THE MARKETS OF MEDICINAL PRODUCTS IN POLAND: ASSESMENT BY THE AUTHORITY (Koncentracje przedsiębiorstw działających na rynkach produktów leczniczych w Polsce. Ocena przez organ)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 2(59), pages: 82–89

Keywords: mergers, medicinal products

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: Agnieszka_prygiel@poczta.onet.pl

Abstract: The article analyses explanations of the President of the Office of Competition and Consumer Protection, related to evaluation of mergers, and in particular to the definition of relevant markets and appraisal of the influence of mergers between companies on competition, published in August 2012. The Author extracted explanations related to the pharmaceutical industry in order to use them for defining of particular features of medicinal products' markets and for analyzing the impact of mergers in the area of pharmaceuticals on competition. Particular features of the medicinal products' markets cause that only some elements of the evaluation used by the President may be applied.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00