Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach wspólnotowejinicjatywy JEREMIE ... - Dorota Czykier-Wierzba Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach wspólnotowejinicjatywy JEREMIE ... - Dorota Czykier-Wierzba

Tylko online

12,00 zł

12 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba

Tytuł: WSPARCIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ INICJATYWY JEREMIE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2007–2013

Słowa kluczowe: inicjatywa JEREMIE, małe i średnie przedsiębiorstwa, instrumenty zwrotne, perspektywa finansowa

Dyscyplina: FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dorota Czykier-Wierzba, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot

E-mail autora: dwierzba@wzr.ug.edu.pl

StreszczenieInicjatywa JEREMIE utworzona została w związku z modyfikacją polityki spójności na lata 2007–2013. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie dostępu do kapitału MŚP w postaci preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytów. W Polsce inicjatywę tę wdrożyło sześć województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Województwa te przeznaczyły na realizację Inicjatywy JEREMIE środki z Regionalnych Programów Operacyjnych. W perspektywie finansowej na lata 2014–2020 inicjatywa ta będzie kontynuowana. Jednak na jej realizację przeznaczy się więcej środków, aniżeli w latach 2007–2013.

Author: Professor Czykier-Wierzba Dorota

Title: SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND WITHIN THE COMMUNITY INITIATIVE JEREMIE IN THE FINANCIAL PERSPECTIVE FOR THE YEARS 2007–2013 (Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach wspólnotowej inicjatywy JEREMIE w perspektywie finansowej na lata 2007–2013)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 2(59), pages: 118–129

Keywords: JEREMIE, small and medium enterprises, financial engineering, revolving instruments, financial framework

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dorota Czykier-Wierzba, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Finansow, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: dwierzba@wzr.ug.edu.pl

Abstract: JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – has been created as a result of the modification of the Cohesion Policy for the 2007–2013 financial framework. The main objective of this initiative is facilitating the access of the Micro, Small to Medium Enterprises to capital in the form of revolving instruments, such as preferential loans and loan guarantees. In Poland this initiative has been implemented by six regions: Dolnośląskie, Łódzkie, Pomorskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie and Zachodniopomorskie. These six regions have committed funds from Regional Operational Programs for implementation of this initiative. In the 2014–2020 financial framework proposal, the JEREMIE initiative is to be continued and the funds available for its implementation are set to increase, compared to the financial framework 2007–2013.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00