Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] O istocie werbalnej i niewerbalnej komunikacji w społeczeństwiew kontekście reklamy - Michał Makowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] O istocie werbalnej i niewerbalnej komunikacji w społeczeństwiew kontekście reklamy - Michał Makowski

Tylko online

12,00 zł

12 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Michał Makowski

Tytuł: O ISTOCIE WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ KOMUNIKACJI W SPOŁECZEŃSTWIE W KONTEKŚCIE REKLAMY

Słowa kluczowe: reklama, promocja, komunikacja marketingowa, reklama społeczna

Dyscyplina: MARKETING, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Makowski, Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Zarządzania, ul. 11 Listopada 29, 82–500 Kwidzyn

E-mail autora: makowm@wp.pl

StreszczenieW opracowaniu ukazano kluczowe kwestie związane ze stosowaniem treści werbalnych i niewerbalnych na przykładzie reklamy społecznej. Na podstawie opracowanych alternatywnych treści statycznego środka reklamy przeprowadzono procedurę testowania ich oddziaływania na zachowania afektywne, kognitywne i wolicjonalne audytorium. Określono w ten sposób istotność oraz współzależność treści werbalnych i niewerbalnych w przykładowym, społecznym przekazie reklamowym.

Author: Makowski Michał, PhD

Title: ON THE NATURE OF VERBAL AND NON-VERBAL COMMUNICATION IN SOCIETY IN THE CONTEXT OF ADVERTISING (O istocie werbalnej i niewerbalnej komunikacji w społeczeństwie w kontekście reklamy)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 2(59), pages: 90–99

Keywords: advertising, promotion, marketing communication, social advertising

Discipline: MARKETING, SOCIAL COMMUNICATION

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Michał Makowski, Powislanska Szkola Wyzsza, Wydzial Zarzadzania, ul. 11 Listopada 29, 82–500 Kwidzyn, Poland

E-mail: makowm@wp.pl

Abstract: The article shows the key issues associated with the use of verbal and non-verbal content on the example of social advertising. Based on the developed alternative contents of static advertising, the test of their impact on the affective, cognitive and volitional behaviors of audience was carried out. The importance and interdependence of verbal and non-verbal contents in the sample social advertisement were determined this way.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00