Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Mikrofinanse jako narzędzie wspierające przedsiębiorczość kobiet ... - Justyna Kłobukowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Mikrofinanse jako narzędzie wspierające przedsiębiorczość kobiet ... - Justyna Kłobukowska

Tylko online

12,00 zł

12 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Justyna Kłobukowska

Tytuł: MIKROFINANSE JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH EUROPEJSKICH INSTYTUCJI MIKROFINANSOWYCH

Słowa kluczowe: mikrofinanse, mikrokredyt, kobiety, Europa

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: j.klobukowska@prokonto.pl

StreszczenieMikrofinanse okazały się skutecznym narzędziem w walce z ubóstwem, wspierającym samozatrudnienie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na całym świecie. Okazuje się jednak, że kobiety napotykają większe trudności niż mężczyźni w przypadku rozpoczynania własnej działalności, dostępu do źródeł finansowania czy szkoleń. Usługi mikrofinansowe prowadzą do zwiększania się siły kobiet w procesie podejmowania decyzji i poprawy ich ogólnego statusu społeczno-ekonomicznego. Również programy mikrofinansowe w Unii Europejskiej posiadają duży potencjał, aby sprostać potrzebom finansowym i szkoleniowym kobiet. Niniejszy artykuł dotyczy mikrofinansowania w Europie w kontekście jego wpływu na przedsiębiorczość kobiet. Celem artykułu jest prezentacja głównych zagadnień związanych z mikrofinansami oraz kobietami – jedną z docelowych grup programów mikrofinansowych. Ponadto, w artykule wyjaśniono pojęcia socjalnego i finansowego wykluczenia. W głównej części artykułu zaprezentowano szczegółową charakterystykę barier oraz wpływu mikrofinansów na wzrost przedsiębiorczości, samozatrudnienia, jak również podniesienie statusu kobiet na przykładzie dwóch wybranych europejskich organizacji mikrofinansowych Banco Mundial de la Mujer w Hiszpanii oraz WAATU w Wielkiej Brytanii.

Author: Kłobukowska Justyna, PhD student

Title: MICROFINANCE AS A TOOL SUPPORTING WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP ON EXAMPLE OF SELECTED EUROPEAN MICROFINANCE INSTITUTIONS (Mikrofinanse jako narzędzie wspierające przedsiębiorczość kobiet na przykładzie wybranych europejskich instytucji mikrofinansowych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 2(59), pages: 130–138

Keywords: microfinance, microcredit, women, Europe

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: j.klobukowska@prokonto.pl

Abstract: Across the globe, microfinance has proven to be an effective tool for the fight against global poverty, as well as for development of self-employment and microenterprises. It appears however that women face greater difficulties than men in starting up a business and accessing finance as well as training. Microfinance services lead to women's decision- making power and enhance their overall socio- -economic status. In European Union microfinance programs hold great potential to meet women's financing and training needs. The article covers the topic of microfinance in Europe in context of its influence on women's entrepreneur potential. The purpose of the article is to present the main issues concerning microfinance and women- as one of the most important target groups for microfinance institutions. Additionally, the Author explains the definitions of social and financial exclusion. The main part of study presents detailed description of barriers faced by women and influence of microfinance on self-employment and empowerment of women on example two selected organizations: Banco Mundial de la Mujer in Spain and WAATU in the UK.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00