Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Model zachowania inwestorów giełdowych - Barbara Żurawik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Model zachowania inwestorów giełdowych - Barbara Żurawik

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Model zachowania inwestorów giełdowych (s. 137–142)

Podjęcie decyzji zakupu akcji poprzedzone jest analizą różnych czynników, które mogą zminimalizować ryzyko inwestora. Występuje wiele analogii w zachowaniach konsumentów i inwestorów giełdowych, stąd rozwiązania zastosowane na rynkach konsumpcyjnych można także wykorzystać na rynkach finansowych. Przykładem mogą być modele opisujące procesy decyzyjne konsumentów Jednym z nich wykorzystanym w tym artykule jest model „bodziec reakcja”, który w sposób kompleksowy wyjaśnia złożoność zachowań inwestorów giełdowych. Umożliwia on identyfikację wszystkich czynników wpływających na decyzje inwestorów giełdowych, takich jak instrumentów marketingowych kierowanych do uczestników rynków kapitałowych, czynników ekonomicznych, technicznych, politycznych, prawnych kształtujących zachowania inwestorów. Jednocześnie uwzględnia cechy osobowe, kulturowe, społeczne i psychologiczne inwestorów, które mogą mieć wpływ na ich wybory. Znajomość tego modelu może być pomocna w lepszym zrozumieniu przez spółki notowane na giełdzie zachowań inwestorów, co pozwoli na opracowywanie skuteczniejszych strategii marketingowych, gwarantując pozyskiwanie kapitałów a także zmniejszenie ryzyka inwestorów giełdowych.

Professor Barbara Zurawik

Marketing Chair, Faculty of Management, Gdansk University

Stock Investors' Behaviour Model (p. 137–142)

Making stock purchase decision is preceded by analysis of different factors that can minimize investor's risk. There are many analogies between consumers' and stock investors' behaviour, thus solutions of buyer's market may be also applied in financial market. As the example, there may be mentioned decision-making procedure's models. One of them, used in this article, is “stimulus-reaction” model, which explains a complex structure of stock investors' behaviour. It makes it possible to identify all the factors that have impact on these decisions, suchas marketing instruments directed to capital market participants; economical, technical, political and law factors that shape investors' behaviour; it also takes into consideration such factors as personality, culture, social and psychological traits of investors, that may have influence on their decisions. Knowledge of this model may be helpful for companies in understanding investors' behaviours, which allows developing effective marketing strategy, thus guarantee assessing capital and minimizing stock investors' risk.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00