Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Instrumenty strukturyzowane jako forma inwestowania optymalna na czasy kryzysu - Sławomir Antkiewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Instrumenty strukturyzowane jako forma inwestowania optymalna na czasy kryzysu - Sławomir Antkiewicz

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

dr Sławomir Antkiewicz

Instytut Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Gdański

Instrumenty strukturyzowane, jako forma inwestowania optymalna na czasy kryzysu (s. 89–99)

Artykuł przedstawia instrumenty strukturyzowane, które stały się bardzo popularne na rynkach finansowych. Dekoniunktura na giełdach oraz słabnące wyniki funduszy inwestycyjnych, stworzyły niepowtarzalną szansę na zaistnienie w świadomości klientów rynku lokat alternatywnych. Inwestorzy pragnąc ograniczyć swoje straty, w pośpiechu spieniężyli posiadane jednostki uczestnictwa, by następnie znaleźć dla swoich oszczędności mniej ryzykowne i bardziej zyskowne miejsce. Ponadto chęć zrekompensowania, chociaż w niewielkim stopniu poniesionych strat, nakazywała im zainteresować się czymś więcej niż zwykłą lokatą. Instrumenty strukturyzowane okazały się interesującą odpowiedzią na te potrzeby klientów. W Polsce zbyt duża wszechstronność produktów nie jest co prawda jeszcze obserwowana, jednakże biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju tego segmentu, szacuje się, że w przeciągu najbliższych kilku lat, Polska ma szansę stać się jednym z największych emitentów walorów strukturyzowanych w Europie Środkowo – Wschodniej. Instrumenty te są jednak produktemrelatywnie młodym na polskim rynku i upłynie pewien czas, zanim inwestorzy poznają rentowność pierwszych walorów i uznają je za optymalny instrument w dobie dekoniunktury i zawirowań na rynkach.

Sławomir Antkiewicz, PhD

Foreign Trade Department, Faculty of Economics, Gdansk University

Structured Product as Investment Form Optimal while Crisis Time (p. 89–99)

The article presents structured products, which became very popular on financial markets. Stock crisis and falling outcome of investment funds made an unique chance for clients to consider alternative investments market. Investors, who wanted to reduce their loss, capitalized their units in investment found in haste, to find less risky and more profitable places for their savings. What is more need to recompensate even a small part of their loss, made them invest in something more than an average deposit. Structured products occurred as an interesting answer to these clients' needs. In Poland a wide range of these products is not yet visible but, considering development dynamics of this area, it's estimated that in few years Poland may become one of the biggest emissioner of structured stock in central – east Europe. However these products are relatively new on polish market and some time will elapse until investors will know the profitability of the first virtues and consider them as optimal instruments for crisis and markets' turbulence time.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00