Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Znajomość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania wśród klientów banków - Maria Golec, Michał Stosio Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Znajomość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania wśród klientów banków - Maria Golec, Michał Stosio

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

dr Maria Golec Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Michał Stosio Pracownik Poczty Polskiej, oddział w Gnieźnie

Znajomość rzeczywistej stopy oprocentowania wśród klientów banków (s. 68–81)

Regulacje ustawy o kredycie konsumenckim nałożyły na instytucje oferujące kredyty konsumenckie obowiązek obliczania i udostępniania konsumentowi wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). RRSO jest wskaźnikiem stanowiącym uniwersalny miernik kosztów kredytu pozwalającym ocenić rzeczywiste koszty kredytu (łącznie z prowizjami, opłatami, sposobem wypłaty i spłaty). W pierwszej części artykułu omówiono istotę i zasady kalkulacji RRSO. W dalszej części opracowania na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród klientów banku dokonano sondażu diagnostycznego znajomości RRSO wśród konsumentów.

Maria Golec, PhD Banking School in Poznan

Michał Stosio Polish Post, office in Gniezno

Knowledge of Annual Percentage Rate among Banks' Clients (p. 68–81)

Regulations of consumer credit's act imposed on institutions, which offer consumer credits, duty to calculate the annual percentage rate (APR) and make it accessible to consumers. Annual percentage rate is universal measure of credit costs which allow estimating actual finance charges (including provisions, charges, mode of withdrawal and payback). In the first part of the article author discussed essence and rules of calculating APR. In the next part a diagnostic poll of the knowledge of APR among consumers, on the basis of survey did amidst bank clients, was made.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00