Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ochrona depozytów w bankach i SKOK ... - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ochrona depozytów w bankach i SKOK ... - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

dr Gabriela Golawska-Witkowska, dr hab. Anna Rzeczycka, prof. PG

Katedra Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Ochrona depozytów w bankach i SKOK, jako element stabilnego systemu finansowego w Polsce (s. 115–122)

W gospodarce każdego państwa sektor finansowy pełni ważną rolę, gdyż jego stabilność, tak jak i same instytucje finansowe, uważa się za dobro publiczne. Sytuacje kryzysowe, którezaczęły się pojawiać w sektorze finansowym, przyczyniły się do powstania idei gwarantowania depozytów. Misją systemu gwarantowania depozytów jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności instytucji finansowych oraz wzrostu zaufania do systemu finansowego. Obecnie instytucje gwarantowania stały się trwałym elementem systemów finansowych na całym świecie.

Gabriela Golawska-Witkowska, PhD Professor Anna Rzeczycka

Finance Chair, Faculty of Management and Economy, Technical University, Gdansk

The Protection of Deposits at Banks and SKOK (Cooperative Saving and Credit Unions) as the Element of the Stable Financial System in Poland (p. 115–122)

The financial sector functions as the important part in the economy of every state, because its stability, as well as financial institutions themselves, are considered as the public good. The crisis situations which started to appear in the financial sector contributed in the rise of the guaranteeing deposits' idea. The mission of the guaranteeing the deposits' system is acting for safety and stability of financial institutions and growth of the confidence of the financial system. The institutions of guaranteeing became the durable element of financial systems in the whole world at present.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00