Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Szkoła Austriacka w ekonomii i naukach społecznych - Hubert Kaczmarczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Szkoła Austriacka w ekonomii i naukach społecznych - Hubert Kaczmarczyk

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

dr Hubert Kaczmarczyk

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Kielce Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach

Szkoła Austriacka w ekonomii i naukach społecznych (s. 9–15)

Artykuł omawia poglądy przedstawicieli Szkoły Austriackiej na rolę bankowości i pieniądza w gospodarce wolnorynkowej. Autor prezentuje poglądy Austriaków na rolę banku centralnego i rządu w wywoływaniu zjawisk inflacyjnych i jednoczesne powodowanie cykli koniunkturalnych. Autor formułuje tezę, że przyczyną obecnego kryzysu finansowego nie jest wolny rynek, czy chciwość kredytodawców lub kredytobiorców, ale błędna polityka rządu w sferze ustawodawstwa (akt o reinwestowaniu w społeczność) i błędna polityka FED opierająca się na „dostarczaniu płynności”, i utrzymywaniu sztucznie niskich stóp procentowych.

Hubert Kaczmarczyk, PhD

Jan Kochanowski University in Kielce; School of Economics and Law in Kielce

Austrian School in Economy and Social Sciences (p. 9–15)

The article characterizes Austrian School representatives' views of banking and currency role in free market economy. The author presents Austrians' views on the central bank and government's role in evoking of inflationary phenomenon and causing economic cycles at the same time. The author formulates thesis that the cause of current financial crisis is not the free market or the lenders'/debtors' greed, but incorrect government policy in the legislation area (reinvestment into society act) as well as incorrect FED policy based on “providing liquidity” and keeping artificially low interest rates.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00