Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zarządzanie finansami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych - Leszek Kędzierski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zarządzanie finansami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych - Leszek Kędzierski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

dr Leszek Kędzierski

Akademia Pomorska, Słupsk

Zarządzanie finansami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (s. 100–114)

Spółdzielnie finansowe na ziemiach polskich (pod zaborami) zaczęły powstawać w XIX wieku. Funkcjonowały one w okresie II Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe podlegały różnym przekształceniom organizacyjnym. Likwidacja działalności kas nastąpiła w połowie lat 70-tych XX wieku. Ich odrodzenie nastąpiło na początku lat 90-tych XX wieku w postaci Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Wymienione instytucje finansowe są jednym z podmiotów działających na rynku usług finansowych. Oferują różne produkty w ramach realizowanej działalności operacyjnej. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe posiadają szereg cech specyficznych i charakteryzują się dynamicznym rozwojem. Zarządzanie finansami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych ma szereg cech charakterystycznych i spełnia kilka funkcji. W ramach tego zarządzania są podejmowane decyzje finansowe i inwestycyjne o określonym zakresie. Istnieją czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące decyzje finansowe i inwestycyjne Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Leszek Kędzierski, PhD

Pomeranian Academy, Slupsk

Credit Unions' Finance Management (p. 100–114)

Financial cooperative societies in polish regions (while annexations) were first established in XIX century. They worked while Second Republic of Poland. After Second World War credit unions underwent different organizational changes. In the middle of 70's of XX century they were liquidated. Their revival occurred in the beginning of 90's of XX century as Cooperative Savings and Credit Unions (SKOK). These financial institutions, mentioned above, are one of entities operating on financial service market and they offer wide range of products. Credit Unions are specific in many features and they dynamically develop. Credit Unions' finance management is quite characteristic and fulfills several functions. Within this management there are made financial and investment decisions. There are inner and outer factors that shape these Credit Unions' financial and investment decisions.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00