Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Osądy wartościujące w naukach społecznych i w filozofii politycznej – dyskusja stanowiska Maxa Webera - Romuald Piekarski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Osądy wartościujące w naukach społecznych i w filozofii politycznej – dyskusja stanowiska Maxa Webera - Romuald Piekarski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Romuald Piekarski, prof. UG

Tytuł: Osądy wartościujące w naukach społecznych i  w filozofii politycznej – dyskusja stanowiska Maxa Webera

Słowa kluczowe: osądy wartościujące, wartościowanie, formułowanie sądów wartościujących, badacz z zakresu nauk społecznych, filozof polityki

Dyscyplina: FILOZOFIA POLITYKI

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zakład Filozofii Współczesnej, ul. Bażyńskiego 4, 80–952 Gdańsk

E-mail autora: globrp@univ.gda.pl

StreszczenieArtykuł przedstawia poglądy Maxa Webera na temat osądów wartościujących, konkretniej postulowaną przez niego neutralność aksjologiczną. Autor prezentuje opinie Webera, jak również podejmuje się polemiki tego typu postawy, pokazując jej możliwe skutki.

Author: professor Piekarski Romuald

Title: Evaluative judgments in the social sciences and political philosophy – a discussion of Max Weber's standpoint (Osądy wartościujące w naukach społecznych i w filozofii politycznej – dyskusja stanowiska Maxa Webera)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 60 (3), pages: 21–34

Keywords: evaluative judgments, evaluation, articulating of value judgments, social scientist, political philosopher

Discipline: POLITICAL PHILOSOPHY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zaklad Filozofii Wspolczesnej, ul. Bazynskiego 4, 80–952 Gdansk, Poland

E-mail: globrp@univ.gda.pl

Abstract: The article presents the views of Max Weber on value judgments, specifically postulated by the axiological neutrality. The Author presents Weber's opinions as well as engages in polemics with this type of approach, showing its possible effects.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00