Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Problem ubóstwa w Polsce - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Problem ubóstwa w Polsce - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Gabriela Golawska-Witkowska, dr hab. Anna Rzeczycka, prof. PG

Tytuł: Problem ubóstwa w Polsce

Słowa kluczowe: ubóstwo, wykluczenie społeczne, granice ubóstwa, minimum egzystencji

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80–952 Gdańsk

E-mail autora: Gabriela Golawska-Witkowska – g.golawska@gmail.com

Anna Rzeczycka – rzeczycka@interia.pl

StreszczenieW artykule przeprowadzono analizę ubóstwa w Polsce. Analiza ta została poprzedzona wyjaśnieniem pojęć „ubóstwo” i „wykluczenie społeczne”. Wskazano również przyczyny ubóstwa i sposoby jego pomiaru. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że rosnąca skala ubóstwa w Polsce sprawia, że staje się ono problemem całego społeczeństwa. Zjawisko to negatywnie oddziałuje na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Mając powyższe na uwadze, państwo powinno stwarzać odpowiednie mechanizmy walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Authors: Golawska-Witkowska Gabriela, PhD; professor Rzeczycka Anna

Title: The problem of poverty in Poland (Problem ubóstwa w Polsce)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 60 (3), pages: 101–113

Keywords: poverty, social exclusion, poverty thresholds, minimum subsistence level

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Zaklad Finansow, ul. Traugutta 79, 80–952 Gdansk, Poland

E-mail: Gabriela Golawska-Witkowska – g.golawska@gmail.com

Anna Rzeczycka – rzeczycka@interia.pl

Abstract: The article analyses poverty in Poland. The analysis is preceded by an explanation of the concepts of poverty and social exclusion. It also identifies the causes of poverty and ways of measuring it. The research found that increasing scale of poverty in Poland becomes a problem of the whole society. This phenomenon has a negative impact on economic and social development of the country. Taking above into consideration, the state should create appropriate mechanisms for combating poverty and social exclusion.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00