Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Andora jako gasnący raj podatkowy - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Andora jako gasnący raj podatkowy - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG; dr Tomasz Michałowski

Tytuł: Andora jako gasnący raj podatkowy

Słowa kluczowe: Andora, raj podatkowy, handel, turystyka

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot

E-mail autora: Eugeniusz Gostomski – egostomski@wp.pl

Tomasz Michałowski – t.michalowski@ug.edu.pl

StreszczenieAndora to jeden z najmniejszych krajów Europy położony w Pirenejach. Po II wojnie światowej następował bardzo szybki rozwój tego kraju. Pod względem PKB na mieszkańca Andora prześcignęła Hiszpanię, a nawet Francję. Gospodarka Andory została zbudowana w oparciu o cztery filary: turystykę, handel, bankowość i nieruchomości. Ucierpiała ona mocno w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego i pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w krajach sąsiadujących, przede wszystkim Hiszpanii. Do niedawna Andora znajdowała się na „szarej liście” OECD krajów nieprzestrzegających międzynarodowych standardów w zakresie opodatkowania. W ostatnich latach zbudowała jednak kompletnie nowy system podatkowy oraz podpisała szereg umów bilateralnych dotyczących wymiany informacji w sprawach podatkowych i unikania podwójnego opodatkowania. Obecnie przed gospodarką Andory stoi wiele wyzwań związanych z występowaniem poważnych barier rozwojowych.

Authors: professor Gostomski Eugeniusz; Michałowski Tomasz, PhD

Title: Andorra as a fading tax haven (Andora jako gasnący raj podatkowy)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 60 (3), pages: 166–175

Keywords: Andorra, tax haven, commerce, tourism

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michalowski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: Eugeniusz Gostomski – egostomski@wp.pl

Tomasz Michałowski – t.michalowski@ug.edu.pl

Abstract: Andorra is one of the smallest countries in Europe, which is situated in the Pyrenees. After World War II, Andorra was developing rapidly. In terms of GDP per capita, Andorra has surpassed Spain, and even France. Andorran economy has been built up on four pillars: tourism, commerce, banking, and real estate. The country has been hit by the global economic crisis and deteriorating conditions in the neighboring countries, mostly Spain. Until recently, Andorra was in the OECD's „grey list” of tax havens. However, it has created a completely new tax system and signed various bilateral agreements on exchange of information on tax matters. Nowadays, Andorran economy is facing many challenges associated with serious development barriers.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00