Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Weryfikacja wyniku z tytułu odsetek banków spółdzielczych - Anita Szyguła Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Weryfikacja wyniku z tytułu odsetek banków spółdzielczych - Anita Szyguła

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Anita M. Szyguła

Tytuł: Weryfikacja wyniku z tytułu odsetek banków spółdzielczych

Słowa kluczowe: banki spółdzielcze, sektor niefinansowy, gospodarstwa domowe, dochód do dyspozycji, oprocentowanie depozytów i kredytów, przychody z tytułu odsetek, koszty z tytułu odsetek, wynik z tytułu odsetek, zysk netto

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anita Szyguła, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Wydział Ekonomiczno-Techniczny, Zakład Finansów i Rachunkowości, ul. Peryferyjna 15, 25–562 Kielce

E-mail autora: szyga@klc.vectranet.pl

StreszczenieArtykuł stanowi studium związku koncepcji teoretycznych i empirycznych dotyczących kształtowania wyniku z odsetek gospodarstw domowych oraz jego wpływu na zysk netto polskich banków spółdzielczych. Na podstawie regulacji prawnych dokonano segmentacji przychodów i kosztów działalności bankowej, i – poprzez ukazanie cząstkowych wyników finansowych faktycznie osiąganych przez sektor spółdzielczy w latach 2005–2012 – zaobserwowano, że na zysk netto znaczący wpływ ma wynik działalności bankowej, a w nim wynik z tytułu odsetek. Po zweryfikowaniu wartości depozytów i kredytów gospodarstw domowych, dowiedziono wiodącą ich rolę w uzyskiwaniu przychodów odsetkowych i w ponoszeniu kosztów odsetkowych przez banki spółdzielcze. Przy wykorzystaniu metody korelacji liniowej, przyjęte do badania kryterium dochodowe i kryterium ceny usług świadczonych przez banki spółdzielcze wobec gospodarstw domowych, umożliwiły zweryfikowanie zależności między wynikiem z tytułu odsetek a wynikiem działalności bankowej oraz między wynikiem z tytułu odsetek a zyskiem netto. Wyraźnie silny związek korelacyjny świadczy o dominującym wpływie gospodarstw domowych na kształtowanie wyników finansowych banków spółdzielczych.

Author: Szyguła Anita M., PhD

Title: Verification of interest result in cooperative banks (Weryfikacja wyniku z tytułu odsetek banków spółdzielczych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 60(3), pages: 47–60

Keywords: cooperative banks, non-financial sector, households, disposable income, credit interest, deposit interest, interest revenue, interest costs, interest result, net profit

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Anita Szyguła, Wyzsza Szkola Handlowa im. Boleslawa Markowskiego w Kielcach, Wydzial-Ekonomiczno-Techniczny, Zaklad Finansow i Rachunkowosci, ul. Peryferyjna 15, 25–562 Kielce, Poland

E-mail: szyga@klc.vectranet.pl

Abstract: The article contains studies on the connection between empirical data and theoretical concepts regarding the influence of households' interest result on Polish cooperative banks' net profit. Banks' revenues and costs were segmented in accordance with legal regulations, and partial results for the period between 2005 and 2012 were analyzed. It has been observed that the households net profit is a major contributor to cooperative banks' interest result and thus to total operating result. In addition it has been demonstrated that for cooperative banks the values of households credits and deposits are the leading factors in securing interest revenues and incurring interest costs. Using the linear correlation method with the revenue criterion and the price of banking services criterion, the correlations between interest result and total operating result as well as between interest result and net profit have been verified. These strong correlations indicate the cooperative banks' association with households.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00