Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kosztu kapitału własnego - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kosztu kapitału własnego - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Michalczyk

Tytuł: Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kosztu kapitału własnego

Słowa kluczowe: kalkulacja kosztów, wskaźnik BETA

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Politechnika Krakowska, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii, Zakład Ekonomii Zarządzania i Marketingu, ul. Warszawska 24, 31–155 Kraków

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

StreszczenieArtykuł analizuje rolę przyjmowanego przedziału czasu w definicji wskaźnika opartego na kowariancjach stóp zwrotu danego papieru wartościowego oraz wariancji stóp zwrotu portfela inwestycji rynkowych. Wskaźnik ten ma istotne znaczenie jako opisujący poziom ryzyka danej inwestycji. Przyjęcie określonego poziomu czasookresu analizy mieści się w kategoriach inżynierii finansowej. W artykule przeprowadzono analizę dotychczasowych istotniejszych prac we wzmiankowanym zakresie.

Author: Michalczyk Leszek, PhD

Title: Time period category and its importance in calculating the costs value of equity capital (Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kosztu kapitału własnego)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 60 (3), pages: 61–66

Keywords: calculating of costs value, BETA index

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Leszek Michalczyk, Politechnika Krakowska, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii, Zaklad Ekonomii Zarzadzania i Marketingu, ul. Warszawska 24, 31–155 Krakow, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The article analyses the importance of the time period category in the index based on the covariance of rates of return of a given security and the variance of return rates in a market investment portfolio. The index plays an important role in determining the risk level of an investment. Choosing the time period to be used in an analysis falls within the boundaries of financial engineering. The Author examines some of the publications to date dealing with the above subject.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00