Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] „Lista filadelfijska” a zadania nauki w gospodarce opartej na wiedzy - Jan Komorowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] „Lista filadelfijska” a zadania nauki w gospodarce opartej na wiedzy - Jan Komorowski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Jan Komorowski, prof. SGH

Tytuł: „Lista filadelfijska” a zadania nauki w gospodarce opartej na wiedzy

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, gospodarka oparta na wiedzy, rozwój naukowy, nauka polska

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jan Komorowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów, ul. Madalińskiego 6/8, 02–513 Warszawa

E-mail autora: jan.p.komorowski@gmail.com

StreszczenieArtykuł podejmuje kwestię efektywności polskiej nauki jako funkcji nakładów na badania i metod ewaluacji dorobku naukowego. Autor zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z oparcia systemu ewaluacji dorobku naukowego na tzw. liście filadelfijskiej. Największym zagrożeniem jest transfer środków publicznych w formie dorobku naukowego do prywatnych korporacji wydawniczych. W gospodarce opartej na wiedzy nauka stanowi główny czynnik rozwoju gospodarki, dlatego państwo powinno stworzyć taki system ewaluacji dorobku naukowego, który będzie stymulował użyteczność badań naukowych w procesie rozwoju kraju i gospodarki.

Author: professor Komorowski Jan

Title: ISI Master Journal List and the task of science in a knowledge-based economy („Lista filadelfijska” a zadania nauki w gospodarce opartej o wiedzy)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2013, vol.: XVI, number: 60 (3), pages: 131–138

Keywords: intellectual capital, knowledge-based economy, development of science, Polish science

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jan Komorowski, Szkola Glowna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansow, Kolegium Zarzadzania i Finansow, ul. Madalinskiego 6/8, 02–513 Warszawa, Poland

E-mail: jan.p.komorowski@gmail.com

Abstract: The article presents the question of the effectiveness of the Polish science as a function of investment in research and evaluation methods of scientific achievements. The Author draws attention to the dangers of scientific achievements' evaluation based on ISI Master Journal List. The biggest threat is the transfer of public funds in the form of scientific achievements to private publishing corporations. In the knowledge-based economy science is a major factor of economic development, which is why the state should establish a system of evaluation of scientific achievements, which will stimulate the usefulness of research in the development of the country and the economy.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00